"to take a decision" po polsku

EN

"to take a decision" - polskie tłumaczenie

EN

to take a decision {czasownik}

volume_up
You wish to take a decision on 19 June, but there is no rush.
Pragnie pani podjąć decyzję 19 czerwca, ale nie ma pośpiechu.
Now we need to consider how we can take a decision on this matter.
Teraz musimy zastanowić się, jak podjąć decyzję w tej sprawie.
The Council will have to take a decision there too.
Rada będzie musiała podjąć decyzję także w tej kwestii.
to take a decision

Przykłady użycia - "to take a decision" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Slovene Parliament will take a decision on ratification by the end of this month.
Parlament słoweński podejmie decyzję o ratyfikacji pod koniec bieżącego miesiąca.
EnglishWe can take a decision on something today that can really put paid to human trafficking.
Mamy okazję zdecydować dzisiaj o czymś, co naprawdę może przekreślić handel ludźmi.
EnglishIt was right to take the decision regarding the nofly zone in order to protect civilians.
Decyzja dotycząca strefy zakazu lotów w celu ochrony ludności cywilnej była słuszna.
EnglishPersonally, I am of the opinion that it should be left to nation states to take this decision.
Osobiście jestem zdania, że to państwa członkowskie powinny podjąć tę decyzję.
EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Trzymamy się ambitnego celu podjęcia decyzji w obecnym okresie.
EnglishI will call you, colleague, to a meeting with me and we must take a decision on the next steps.
Wezwę Pana do siebie, a teraz musimy podjąć decyzję co do dalszych kroków.
EnglishI hope that Council will be able to take this decision this spring.
Mam nadzieję, że Rada będzie w stanie podjąć tę decyzję tej wiosny.
EnglishI am not the one who can ensure success, however; it is the Council who must take the decision.
Nie ja jednak mogę zagwarantować sukces; to Rada musi podjąć decyzję.
EnglishThey must take a decision within 4 months of the date on which they received your complete application.
Decyzję muszą podjąć w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania Twojego kompletnego wniosku.
EnglishThen we were expected to take a decision relatively quickly.
Następnie oczekiwało się od nas względnie szybkiego podjęcia decyzji.
EnglishNow we need to consider how we can take a decision on this matter.
Teraz musimy zastanowić się, jak podjąć decyzję w tej sprawie.
EnglishWho would take the decision to mobilise European armed forces?
Kto bowiem miałby decydować o użyciu europejskich sił zbrojnych?
EnglishThe parties concerned must be aware of this before they take a decision.
Strony muszą być tego świadome, zanim podejmą decyzję.
EnglishYou are going to have to take the decision, and I hope you take it as soon as possible.
W takim razie Komisja będzie musiała podjąć decyzję i mam nadzieję, że stanie się to możliwie jak najszybciej.
EnglishYou wish to take a decision on 19 June, but there is no rush.
Pragnie pani podjąć decyzję 19 czerwca, ale nie ma pośpiechu.
EnglishIf they do not take a decision within the time limit, you can take the case to the national courts.
Jeśli decyzja nie zostanie podjęta w tym terminie, możesz dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.
EnglishThis concept which we have now incorporated thinly veils our continuing failure to take a decision.
Ta koncepcja, która została obecnie włączona słabo maskuje nasze ciągłe fiasko w zakresie podjęcia decyzji.
EnglishAmong those values is the certainty that the world is doomed if we do not take a decision right away.
Do wartości tych należy pewność, że świat jest skazany, o ile natychmiast nie podejmiemy jakiejś decyzji.
EnglishAs you are aware, the US SEC is about to take a decision making this mandatory.
Jak państwu wiadomo amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma podjąć decyzję o obowiązkowym jego stosowaniu.
EnglishThe finance ministers must take the decision again here.
Decyzję tutaj ponownie muszą podjąć ministrowie finansów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take a decision"

a przedimek/rodzajnik
decision rzeczownik
take rzeczownik
take a pew
to make a decision czasownik
to arrive at a decision czasownik
appeal from a decision rzeczownik
making a decision rzeczownik