EN take
volume_up
{rzeczownik}

take (też: fraction, part, piece, portion)
Why can't some of this aid be used as a kind of guarantee mechanisms, to enable people to take risk?
Może przeznaczyć część pomocy na rodzaj gwarancji, który ułatwiłby ludziom podejmowanie ryzyka?
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
Europe must take its fair share of this responsibility.
Europa musi wziąć na siebie sprawiedliwą część odpowiedzialności za to zadanie.
take (też: batch, helping, portion, share)
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii, należy przyjąć kolejną porcję 10 do 20 g cukru.
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii należy przyjąć kolejną porcję 10 g do 20 g cukru.
If you cannot swallow the tablet(s), you may crush and combine them with a small amount of food or drink, and take all the dose immediately.
Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletki, może ją rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu lub płynu, a następnie przyjąć całą porcję bezpośrednio po przygotowaniu.
take (też: haul, prey, prize, quarry)
And then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.
Wtedy, jeśli jesteśmy ludźmi niemiłymi, strzelamy do zwierzyny i zabieramy zdobycz.
The challenge we face is that we know very little about tuna, and everyone in the room knows what it looks like when an African lion takes down its prey.
Każdy na tej sali wie, jak wygląda lew afrykański pożerający swoją zdobycz.
As the song says, they are 'the 'I cannot take it anymore' generation', and they are totally in the right.
Jak mówi piosenka, są pokoleniem "już dłużej tak nie mogę” - i mają całkowitą rację.
In so doing we try to take account of all the arguments, of lobbyists and of the special interests concerned.
Przy okazji chcemy uwzględniać wszystkie racje stron, lobbystów, partykularne interesy.
She could simply have said: 'Yes, Parliament is right and I will put that in place and take it into account in future'.
Mogła po prostu powiedzieć: "Owszem, Parlament ma rację, zastanowię się nad tym i wezmę pod uwagę w przyszłości”.
take (też: fishing, catch)
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.
Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.

Przykłady użycia - "take" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishWill the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji?
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.
EnglishPatients taking APTIVUS must not take products containing St John's wort (Hypericum
Pacjenci przyjmujący lek APTIVUS nie mogą stosować preparatów zawierających ziele
EnglishWe should take a look at the history books, which have clearly been gathering dust.
Powinniśmy przejrzeć podręczniki historii, które najwyraźniej pokryły się kurzem.
EnglishIt is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.