"Taiwan" po polsku

EN

"Taiwan" - polskie tłumaczenie

volume_up
Taiwan {nazwa wł.}
PL
EN

Taiwan {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Taiwan
Internationally, Taiwan is not generally recognised as a country.
Na arenie międzynarodowej Tajwan nie jest generalnie uznawany za kraj.
In political terms, Taiwan has completed a process of far-reaching democratisation.
W aspekcie politycznym, Tajwan ma za sobą proces głębokiej demokratyzacji.
Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.

Przykłady użycia - "Taiwan" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Jednak, o ile mi wiadomo, żadne z państw członkowskich UE nie uznało Tajwanu.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Przedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.
EnglishI think, therefore, that there is no need for us to continue isolating Taiwan.
W związku z tym uważam, że nie ma konieczności dalszego izolowania Tajwanu.
EnglishIn political terms, Taiwan has completed a process of far-reaching democratisation.
W aspekcie politycznym, Tajwan ma za sobą proces głębokiej demokratyzacji.
EnglishThe Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada popiera znaczące uczestnictwo Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.
English(NL) Mr President, this was a disaster on an unprecedented scale for Taiwan.
(NL) Panie przewodniczący! Dla Tajwanu była to katastrofa na niespotykaną dotąd skalę.
EnglishThe citizens of Taiwan are therefore welcome in the European Union and in Padania.
Dlatego Tajwańczycy są mile widziani w Unii Europejskiej oraz w Padanii.
EnglishThey were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.
Były tak dobre jak dzieci w Tajwanie, które słuchały języka przez 10 i ½ miesiąca.
EnglishThe Chinese of Taiwan are therefore also welcome in my home region of Padania.
A zatem Chińczycy z Tajwanu są również mile widziani w moim rodzinnym regionie - Padanii.
EnglishIn the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.
W międzyczasie Tajwan przeznaczył 42 miliony euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.
EnglishTaiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.
EnglishTaiwan could have been better pre-warned if the WMO provided it with timely information.
Tajwan mógł zostać zawczasu ostrzeżony, gdyby tylko WMO dostarczyła informacje na czas.
EnglishAll this has meant that Taiwan's net migration rate stands at just 0.15%.
Wszystko to sprawiło, że współczynnik migracji netto dla Tajwanu wynosi zaledwie 0,15 %.
EnglishI believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
Uważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.
EnglishTaiwan is, as we all know, a well-developed and stable democracy.
Jak wszyscy dobrze wiemy, Tajwan ma dobrze rozwiniętą oraz stabilną gospodarkę.
EnglishTaiwan is also a member of the World Trade Organisation as a single customs territory.
Tajwan jest ponadto - jako jednolity obszar celny - członkiem Światowej Organizacji Handlu.
EnglishThe numbers of illegal immigrants to the EU from Taiwan are very low.
Odsetek nielegalnych emigrantów z Tajwanu na terenie UE jest bardzo niski.
EnglishTaiwan, today, shows high economic growth and low unemployment.
Obecnie na Tajwanie obserwujemy wysoki wzrost gospodarczy oraz niskie bezrobocie.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Musimy zabiegać o zacieśnienie więzi z Tajwanem w przyszłości.
EnglishTaiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
Wykluczenie Tajwanu z tego organu na życzenie Chin jest naganne.

Synonimy (angielski) dla "Taiwan":

Taiwan