EN

tails {liczba mnoga}

volume_up
tails
volume_up
reszka {f.} (strona monety)
Orzeł - ja wygrywam, reszka - przegrywasz ty...
Jak wypadnie reszka, nie dostajecie nic.

Przykłady użycia - "tails" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhen you look at DNA, there's a sequence of not two things -- heads and tails -- but four letters -- As, Gs, Cs and Ts.
W DNA, widzimy sekwencję nie dwóch elementów ale czterech liter -- A, G, C i T.
EnglishYou heard that occasionally children are born with tails, and it's because it's an ancestral characteristic.
Słyszeliście o noworodkach z ogonami, Słyszeliście o noworodkach z ogonami, ogon to cecha odległych przodków.
EnglishHeads I win, tails you lose ...
EnglishIf it comes up tails, you get nothing.
EnglishBirds have basically rudimentary tails.
EnglishWhen a screw is inserted, it expands, and its trademark "tails" prevent the fixing element from turning when the screw is screwed in.
Wkręcana śruba powoduje rozwieranie się kołka, a charakterystyczne „wąsy” powodują, że kołek nie obraca się wraz ze śrubą.
Englishlike a dog with two tails
EnglishAnd the same goes for the tails.
EnglishIt would be their airplane tails.
EnglishThere's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following. ~~~ When you toss a coin, you get a sequence of heads and tails.
Nasz eksperyment ma coś wspólnego z genetyką, mianowicie podczas rzucania monetą otrzymujemy sekwencję reszek lub orzełków.
EnglishAnd Samson went and caught three hundred foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between every two tails.
Odszedłszy tedy Samson ułapał trzy sta liszek, a nabrawszy pochodni, przywiązał ogon do ogona, i uwiązał pochodnią jednę między dwoma ogonami w pośrodku.
EnglishThe report lists practically all the conventional energy sources, except perhaps, to please the Green Members here, for ebonite sticks and fox tails.
Sprawozdanie wymienia praktycznie wszystkie konwencjonalne źródła energii, być może za wyjątkiem pałeczek ebonitowych i lisich kit, dla zadowolenia naszych zielonych posłów.
EnglishAnother way of thinking about it -- if we tossed a coin eight million times, then we'd expect a million head-tail-heads and a million head-tail-tails -- but the head-tail-heads could occur in clumps.
Podchodząc inaczej: jeśli rzucimy monetą 8 milionów razy, będziemy spodziewać się, że R-O-R wypadnie milion razy, i tak samo R-O-O - jednak sekwencje R-O-R mogą występować w grupach.