"tail" po polsku

EN

"tail" - polskie tłumaczenie

volume_up
tail {rzecz.}

EN tail
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

tail
This is a picture that shows the tail of a right whale.
To zdjęcie przedstawia ogon wieloryba biskajskiego.
The peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
Piękny pawi ogon jest najlepszym przykładem.
And you let it go, and then right when you see the tail, you grab it by the tail, then you bring it back in.
Potem puść, a kiedy widzisz ogon, złap go za ten ogon i przyciągnij go z powrotem.
tail (też: flap, front, fly, shirttail)
tail
volume_up
kita {f.} [pot.]

2. Sport

tail
volume_up
piętka {f.} (narty)
tail
volume_up
końcówka narty {f.} (piętka)

3. Astronomia

tail
This is a picture that shows the tail of a right whale.
To zdjęcie przedstawia ogon wieloryba biskajskiego.
The peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
Piękny pawi ogon jest najlepszym przykładem.
And you let it go, and then right when you see the tail, you grab it by the tail, then you bring it back in.
Potem puść, a kiedy widzisz ogon, złap go za ten ogon i przyciągnij go z powrotem.

Przykłady użycia - "tail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe moveth his tail like a cedar: The sinews of his thighs are knit together.
Okrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.
EnglishOn this side, you've got a number -- the average number of tosses until head-tail-head.
Istnieje matematyczna prawda: przy dwóch liczbach, są trzy możliwości.
EnglishWhat you have to realize is we're all just a mouse... a cat has by the tail.
Musisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy tylko myszkami...... którym kot depcze po ogonie.
EnglishIf you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
Na tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.
EnglishNecrotic lesions of the tail were observed at ≥ 80 mg/kg/day.
Zmiany martwicze ogona stwierdzano po zastosowaniu dawki ≥ 80 mg/ kg mc. / dobę.
EnglishNecrotic lesions of the tail were observed at ≥ 80 mg/kg/day.
Zmiany martwicze ogona stwierdzano po zastosowaniu dawki  80 mg/ kg mc. / dobę.
EnglishAnd you count the number of times until the pattern head-tail-head appears and you average them.
Liczycie ilość rzutów, aż do wzoru reszka-orzeł-reszka i obliczacie średnią.
EnglishIf you're a Heffalump...... then where's your horns and spiky tail?
Skoro jesteś hefalumpem, to gdzie masz rogi i kolec na ogonie?
EnglishThe elder and the honorable man, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.
(Starzec i uczciwy człowiek, ten jest głową, a prorok, który uczy kłamstwa, ten jest ogonem.
EnglishNo, the peacock's tail results from the mating choices made by peahens.
Jest za to wynikiem wyborów partnerów przez samice pawia.
EnglishBut on the other side of that predatory gaze is a female husky in a play bow, wagging her tail.
Po drugiej stronie tego spojrzenia jest samica husky'ego w ukłonie, gotowa do zabawy, merda ogonem.
EnglishNow that is the issue at stake, but there is a sting in the tail.
Teraz przyszła kolej na tę kwestię, ale jest pewien szkopuł.
EnglishThe idea is for regional policy to dove-tail with the EU’s agenda to promote growth and jobs by:
Polityka regionalna ma uzupełniać strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez:
EnglishAnd when I got there, everything was perfect -- except the tail.
I do tego miejsca wszytko było idealne, z wyjątkiem ogona.
EnglishIt flies through the ocean on its pectoral fins, gets lift, powers its movements with a lunate tail.
Przemierza ocean za pomocą płetw piersiowych, unosi się i napędza swoje ruchy półksiężycowatym ogonem.
EnglishI love this little bit of water that comes off the back of his tail.
Kocham tę odrobinę wody który ścieka z jego ogona.
EnglishHere's a giant flying replica of a pterosaur that has no tail.
Tutaj jest ogromna replica pterozaura niemajacego ogona.
EnglishYou go to Chez Panisse, they give you the red-tail sashimi with roasted pumpkin seeds in a something something reduction.
W restauracji Chez Panisse podają sashimi z prażonymi pestkami dyni, w jakimś wywarze.
EnglishThen the pattern, head-tail-tail, that we've suddenly become fixated with happens here.
Wzór reszka-orzeł-orzeł występuje tutaj.
EnglishAnd we're going to play just the very tail end of this symphony now. ~~~ And you'll see the orchestra in a kind of sullen revolt.
I zagramy teraz sam koniec tej symfonii i zobaczycie orkiestrę w nadąsanym buncie.