"to tag on" po polsku

EN

"to tag on" - polskie tłumaczenie

EN

to tag on {czasownik}

volume_up
to tag on (też: to tack on)
to tag on (też: to tack on)
volume_up
doczepiać {czas. ndk} [pej.]

Przykłady użycia - "to tag on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe language="JavaScipt" attribute is an old and deprecated script tag attribute.
Ciąg language="JavaScipt" jest starym i nieużywanym obecnie atrybutem tagu skryptu.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Aby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
EnglishAnd what we've done is use the word "water" to tag that moment, that bit of activity.
Wykorzystaliśmy słowo "water" (woda), żeby oznakować ten moment, tę krótką czynność.
EnglishThen we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
EnglishIf you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Metatagu robots można użyć do przekazania instrukcji robotom, łącząc żądane instrukcje.
EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Jeśli wolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
W innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
EnglishSo, various ways to map and tag are also the work of many designers nowadays.
Tak więc, różne sposoby na mapowanie i znakowanie to zajęcie wielu współczesnych projektantów.
EnglishDon't delete the tag from the page, as this will cause your site to become unverified.
Nie usuwaj tego tagu ze strony, ponieważ spowoduje to cofnięcie weryfikacji Twojej witryny.
EnglishSo the servers are managed by a rag-tag band of volunteers; all the editing is done by volunteers.
Tak więc serwerami zarządza zbieranina ochotników, zasoby redagują wolontariusze.
EnglishThere are certain links that you don't need to tag, and many times will not be able to tag.
Pewnych linków tagować nie trzeba, a często jest to w ogóle niemożliwe.
EnglishHere's how ValueTrack works: first, you add a special tag to your ad's destination URL.
Jak działa funkcja ValueTrack: najpierw dodaj specjalny tag do docelowego adresu URL reklamy.
EnglishMost of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth.
W większości przypadków identyfikator kosztowałby więcej niż warte jest samo zwierzę.
EnglishSo the hardest part of tagging, now, is after you put that tag on, you have to wait, months.
Najtrudniejsze w znakowaniu jest to, że jak już to zrobisz, musisz czekać, całe miesiące.
EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
Umieściliśmy kosztujący 10 centów cyfrowy transponder, odbiornik danych, we wtyczce urządzenia.
EnglishFor non-AdWords campaigns, you'll need to manually tag your links.
W przypadku kampanii innych niż AdWords linki należy otagować ręcznie.
EnglishA satellite tag only works when the air is clear of the water and can send a signal to the satellite.
Działają tylko przy przejrzystym powietrzu i wysyłają sygnał do satelity.
EnglishWe found the verification meta tag, but the contents were incorrect.
Znaleziono metatag weryfikacyjny, ale ma on nieprawidłową treść.
EnglishLearn how to apply cost data or auto-tag your destination URLs.
Na stronie Ustawienia profilu nie widzisz żadnych danych o kosztach, które można zastosować?
EnglishWe also tag makos with our NOAA colleagues, blue sharks.
Oznaczamy również ostronosy wspólnie z kolegami z NOAA, żarłacze błękitne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to tag on"

tag rzeczownik
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
to move on czasownik
Pozostałe hasła