"taffy" po polsku

EN

"taffy" - polskie tłumaczenie

PL

"taśmy" - angielskie tłumaczenie

volume_up
taśmy {niemęskoos.}
volume_up
ta {zaim.}
EN
EN

taffy {rzeczownik}

volume_up
1. potoczny
taffy
2. Amerykański angielski, potoczny
taffy
taffy
3. Gastronomia, Amerykański angielski
PL

taśmy {niemęskoosobowy}

volume_up
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, laminaty i powłoki, materiały czyszczące
Other Supplies: Print Ribbons, Laminates and Overlays, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, laminaty i powłoki, karty
Other Supplies: Print Ribbons, Laminates and Overlays, Cards
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, karty, materiały czyszczące
Other Supplies: Print Ribbons, Cards, Cleaning Supplies
taśmy (też: kasety, nagrania)
Zazwyczaj dwa tygodnie trwało zanim taśmy chłopaków z Iraku trafiły do mnie.
The guys' tapes on average took two weeks to get from Iraq to me.
Ludzie będą patrzeć na moją etykietkę i zauważą "Wojenne Taśmy" i wtedy rozpoczniemy rozmowę o wojnie.
People will see my tag, and they'll see "The War Tapes," and then we'll start talking about war.
W małym - chciałem po prostu, żeby pomógł nam zdobywać te cholerne taśmy, żebyśmy mogli trzymać to archiwum przez następne 50 lat.
The small one was, I just wanted him to help us get those damn tapes, so we can keep that archive for the next 50 years.