EN

tachycardia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Vision blurred Tachycardia Hypertension(incl. aggravated) Hypotension Haemorrhage
Zamazane widzenie Częstoskurcz Nadciśnienie (w tym nasilenie)
Pericardial effusion*, tachycardia* Very common:
Wysięk osierdziowy *, częstoskurcz * Zaburzenia serca Bardzo często:
Common: tachycardia, palpitation, bradycardia, syncope
Często: częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, omdlenie

Przykłady użycia - "tachycardia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishsomnolence, tremor, dizziness, dysgeusia tachycardia, palpitations, bradycardia
senność, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia smaku tachykardia, kołatania serca, bradykardia
EnglishThe signs and symptoms of salmeterol overdose are tremor, headache and tachycardia.
Objawy przedawkowania salmeterolu to: drżenia, ból głowy i tachykardia.
EnglishMyocardial infarction, angina pectoris, palpitation, tachycardia, bradycardia
Zawał serca, dusznica bolesna, kołatanie serca, tachykardia, bradykardia Zaburzenia naczyniowe
EnglishVentricular tachycardia/ fibrillation, sudden death (see section 4.4)
Częstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)
EnglishVentricular tachycardia/ fibrillation, sudden death (see section 4.4)
Cz stoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła mier (patrz punkt 4. 4)
EnglishNeuropathy, dizziness, somnolence, dysgeusia Angina pectoris, tachycardia, palpitations
Neuropatia, zawroty głowy, senność, zaburzenie smaku Dusznica bolesna, tachykardia, kołatanie
EnglishVision blurred Tachycardia Hypertension(incl. aggravated) Hypotension Haemorrhage
Zamazane widzenie Częstoskurcz Nadciśnienie (w tym nasilenie)
EnglishThose related to the heart: abnormally rapid heart rate (tachycardia), high blood pressure.
Zaburzenia serca: przyspieszony rytm serca (tachykardia), nadciśnienie.
EnglishThese include drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension, and extrapyramidal symptoms.
Były to: senność i sedacja, tachykardia i niedociśnienie oraz objawy pozapiramidowe.
EnglishMyocardial infarction (see section 4.4), Tachycardia, Palpitations,
Zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4. 4), tachykardia, kołatanie serca
EnglishAV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
EnglishPalpitation, tachycardia Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia
do Zaburzenia serca Kołatanie serca, tachykardia Często:
EnglishCommon: tachycardia, heart murmur, hypotension, epistaxis, myocardial ischemia *
Często: tachykardia, szmer sercowy, niedociśnienie, krwawienie z nosa, niedokrwienie mięśnia sercowego *
EnglishVentricular tachycardia/ fibrillation, sudden death (see section 4.4)
aspiracją bez aspiracji) lub jednoczesne stosowanie benzodiazepin.
EnglishArrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported.
Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków.
Englishsomnolence, tremor, dizziness, dysgeusia tachycardia, palpitations, bradycardia
hipofosfatemia, jadłowstręt bezsenność, lęk, splątanie
EnglishThese include drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension, and extrapyramidal symptoms.
Należały do nich: senność i sedacja, tachykardia, niedociśnienie oraz objawy pozapiramidowe.
EnglishCardiac disorders Very common: tachycardia Common: palpitations
Zaburzenia serca Bardzo często: tachykardia Często: kołatanie serca
EnglishTachycardia, Bradycardia Anaemia Neutropenia Thrombocytopenia
Tachykardia, Bradykardia Niedokrwistość Neutropenia Trombocytopenia
Englishvertigo (incl. positional) atrial fibrillation, supraventricular heart rate increased, tachycardia palpitations a
przedsionków, przyspieszenie częstości pracy serca, kołatania nadciśnieniea,