"taboo" po polsku

EN

"taboo" - polskie tłumaczenie

PL
EN

taboo {rzeczownik}

volume_up
Why is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
Dlaczego dyskusja na temat przyzwoitej polityki inwestycyjnej stanowi niemal tabu?
This project confronts a taboo subject, and this is particularly important.
Projekt ten jest próbą zmierzenia się z tematem tabu, zatem jest on szczególnie ważny.
Breaking down this taboo is actually the objective of the Slovak-Czech Nuclear Forum.
Przełamanie tego tabu jest w istocie rzeczy celem słowacko-czeskiego Forum Energii Jądrowej.

Przykłady użycia - "taboo" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis project confronts a taboo subject, and this is particularly important.
Projekt ten jest próbą zmierzenia się z tematem tabu, zatem jest on szczególnie ważny.
EnglishBreaking down this taboo is actually the objective of the Slovak-Czech Nuclear Forum.
Przełamanie tego tabu jest w istocie rzeczy celem słowacko-czeskiego Forum Energii Jądrowej.
EnglishLayma said to me later, "It's a taboo, you know, in West Africa.
Layma powiedziała mi później, "To jest temat tabu, wiesz, w Zachodniej Afryce.
EnglishThat is often a taboo subject, but I still think it is worthwhile and should be considered.
Jest to często temat tabu, ale sądzę, że zasługuje na uwagę i należy go wziąć pod uwagę.
EnglishWhy is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
Dlaczego dyskusja na temat przyzwoitej polityki inwestycyjnej stanowi niemal tabu?
EnglishThere is nothing taboo about discussing human rights issues at the same time as trade issues.
Nie jest zakazane jednoczesne omawianie kwestii praw człowieka i kwestii związanych z handlem.
EnglishThat is why I believe that no issue should be taboo any more.
Dlatego właśnie sądzę, że żadna kwestia nie powinna już stanowić tabu.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, flexicurity is neither a panacea nor a taboo subject.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Flexicurity nie jest ani panaceum, ani też tematem tabu.
EnglishHowever, I would like to thank you, Commissioner, and also thank the Commission, for finally having lifted a taboo.
Niemniej jednak chciałbym podziękować pan komisarzowi oraz Komisji za poruszenie tematu tabu.
EnglishSo taboo number four: you can't say that your average happiness has declined since having a child.
A teraz tabu numer cztery: nie wolno mówić, że średni poziom szczęścia obniżył się odkąd pojawiło się dziecko.
EnglishThere will be no reconciliation if the sides consider their own sins to be taboo and do not allow them to be mentioned.
Nie będzie pojednania, jeżeli strony uznają swoje grzechy za tabu, o którym nie wolno mówić.
EnglishThis cannot be a taboo subject for public opinion.
To nie może być bowiem temat "tabu” dla opinii publicznej.
EnglishSo the first, taboo number one: you can't say you didn't fall in love with your baby in the very first minute.
A więc na początek, tabu numer jeden: nie wolno mówić, że nie pokochałeś swojego dziecka od pierwszej minuty.
EnglishThe word 'statute' really is taboo for the PPE-DE.
Słowo "statut” tak naprawdę jest tabu dla PPE-DE.
EnglishWe, too, need to open up this discussion again, but we must not declare nuclear power a taboo in this House.
My także musimy jeszcze raz rozpocząć tę dyskusję, ale nie wolno nam uznawać w tej Izbie energii jądrowej za tabu.
EnglishThe introduction of new taxes is a taboo subject.
EnglishAnyway, the question I think people should talk about -- and it's absolutely taboo -- is, how many people should there be?
Pytanie, o którym moim zdaniem powinno się rozmawiać, jednak to temat tabu - "Ilu powinno być ludzi na świecie?"
EnglishIt is not a taboo subject; this is a democracy.
EnglishIt was a taboo subject for everyone else.
EnglishI believe this is the right system for seeking resources and ensuring that efficiency is no longer a taboo subject.
Uważam, że jest to właściwy system poszukiwania środków oraz zapewnienia, żeby efektywność nie była już dłużej tematem tabu.

Synonimy (angielski) dla "taboo":

taboo