EN

tablet {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
tablet (też: pellet, pill)
Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet
Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka
Pharmaceutical Form Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet
Postać farmaceutyczna Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka Tabletka
Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet
Tabletka powlekana Tabletka powlekana Tabletka powlekana Tabletka powlekana
tablet (też: pellet, pill)
tablet (też: bar, plate, sign, slate)
And he asked for a writing tablet, and wrote, saying, His name is John.
A on kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał mówiąc: Jan jest imię jego.
Well no, not pieces of plastic, but stone seals, copper tablets, pottery and, surprisingly, one large sign board, which was found buried near the gate of a city.
Nie są to kawałki plastiku, ale kamienne pieczęci, miedziane tabliczki, ceramika oraz, co zaskakujące, jedna duża tablica, odkopana niedaleko bram miasta.
2. IT
Tritace Tablet Titration Pack
Ramipril prevent 1.25 mg tablet Ramipril prevent 2.5 mg tablet Ramipril prevent 5 mg tablet Ramipril prevent 10 mg tablet
Ramipril prevent 1, 25 mg tablet Ramipril prevent 2, 5 mg tablet Ramipril prevent 5 mg tablet Ramipril prevent 10 mg tablet Ramipril - Zentiva 1, 25 mg
3. Amerykański angielski
PL

tablet {męski}

volume_up
1. IT
tablet (też: rysownica)
Tablet Titration Pack
Ramipril prevent 1, 25 mg tablet Ramipril prevent 2, 5 mg tablet Ramipril prevent 5 mg tablet Ramipril prevent 10 mg tablet Ramipril - Zentiva 1, 25 mg
Ramipril prevent 1.25 mg tablet Ramipril prevent 2.5 mg tablet Ramipril prevent 5 mg tablet Ramipril prevent 10 mg tablet

Przykłady użycia - "tablet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCozaar Comp 100 mg/ 25 mg Each tablet contains 126.26 mg lactose monohydrate.
Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg Każda tabletka zawiera 126, 26 mg laktozy jednowodnej.
EnglishIt is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishCozaar Comp 100 mg/ 12.5 mg Each tablet contains 88.40 mg lactose monohydrate.
Cozaar Comp 100 mg/ 12, 5 mg Każda tabletka zawiera 88, 40 mg laktozy jednowodnej.
EnglishEach tablet contains 100 mg losartan potassium and 12.5 mg hydrochlorothiazide.
Każda tabletka zawiera 100 mg losartanu potasu i 12, 5 mg hydrochlorotiazydu.
EnglishA light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “ OL 15 ” on one side.
Biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z napisem „ OL 15 ” po jednej stronie.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishEach Rasilez HCT 150 mg/ 25 mg film-coated tablet contains 150 mg aliskiren (as
Każda tabletka powlekana leku Rasilez HCT 150 mg/ 25 mg zawiera 150 mg aliskirenu (w
EnglishEach film-coated tablet contains 38.5 mg of lactose (as lactose monohydrate).
Każda tabletka powlekana zawiera 38, 5 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
EnglishEach film-coated tablet contains 89.5 mg of lactose (as lactose monohydrate).
Każda tabletka powlekana zawiera 89, 5 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
EnglishEach film-coated tablet contains 53.3 mg of lactose (as lactose monohydrate).
Każda tabletka powlekana zawiera 53, 3 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
EnglishIf you do not take your tablet on one day, take your normal dose on the next day.
przyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia.
EnglishEach Olanzapine Teva 5 mg film-coated tablet contains 5 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 5 mg zawiera 5 mg substancji czynnej.
EnglishEach Olanzapine Teva 10 mg film-coated tablet contains 10 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 10 mg zawiera 10 mg substancji czynnej.
EnglishEach Olanzapine Teva 15 mg film-coated tablet contains 15 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 15 mg zawiera 15 mg substancji czynnej.
Englishmg meloxicam/ kg body weight once daily (1 chewable tablet per 25 kg body weight).
0, 1 mg meloksykamu / kg masy ciała jeden raz dziennie (1 tabletka na 25 kg m. c.).
EnglishEach tablet contains 112 mg of lactose monohydrate and 169 mg sorbitol (E420).
Każda tabletka zawiera 112 mg laktozy jednowodnej i 169 mg sorbitolu (E420).
EnglishEach tablet contains 625 mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride).
Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy).
EnglishEach film-coated tablet contains 500 mg of saquinavir as saquinavir mesilate.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg sakwinawiru w postaci mezylanu sakwinawiru.
EnglishEach tablet contains 112 mg of lactose monohydrate and 338 mg sorbitol (E420).
Każda tabletka zawiera 112 mg laktozy jednowodnej i 338 mg sorbitolu (E420).

Synonimy (angielski) dla "tablet":

tablet