"systolic pressure" po polsku

EN

"systolic pressure" - polskie tłumaczenie

EN

systolic pressure {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "systolic pressure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPatients with systolic blood pressure over 160 mmHg have a greater risk of bleeding in the brain.
U pacjentów z ciśnieniem skurczowym powyżej 160 mmHg istnieje większe ryzyko krwawienia mózgowego.
EnglishMean pulmonary systolic blood pressure decreased by 9 %.
Średnie ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej obniżyło się o 9 %.
EnglishMean pulmonary systolic blood pressure decreased by 9 %.
Średnie skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej obniżyło się 9 %.
EnglishThere is an apparent trend to a dose relationship to a time to 8 recovery of baseline systolic blood pressure (SBP).
W przypadku ciśnienia skurczowego istnieje wyraźna zależność czasu powrotu do wartości prawidłowych od dawki leku.
EnglishCoombs test positive, blood pressure systolic decreased, blood pressure systolic increased, body temperature increased
Dodatni test Coombsa, obniżone ciśnienie skurczowe, podwyższone ciśnienie skurczowe, podwyższona temperatura ciała
EnglishAt the recommended dose of 20 mg three times a day no reductions in systolic or diastolic pressure were seen.
Po podawaniu zalecanej dawki 20 mg trzy razy na dobę nie obserwowano obniżenia wartości ciśnienia skurczowego ani rozkurczowego.
EnglishTracleer should only be initiated if the systemic systolic blood pressure is higher than 85 mmHg.
Leczenie preparatem Tracleer można rozpocząć wyłącznie, jeżeli ogólnoustrojowe skurczowe ciśnienie tętnicze krwi wynosi więcej niż 85 mm Hg.
EnglishThe mean maximum decreases in supine systolic blood pressure following 100 mg oral dosing of sildenafil was 8.4 mmHg.
Średnie maksymalne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi (mierzonego w pozycji leżącej) po doustnej dawce 100 mg wynosiło 8, 4 mm Hg.
EnglishIn patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.
Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe, nie wpływając na częstość akcji serca.
EnglishIn patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.
Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe krwi, nie wpływając na częstość akcji serca.
EnglishSpecial care is needed in case of very low blood pressure (severe hypotension with systolic pressure below 90 mmHg).
W przypadku bardzo małego ciśnienia krwi (znacznego niedociśnienia z ciśnieniem skurczowym poniżej 90 mm Hg) konieczna jest szczególna ostrożność.
EnglishSystolic blood pressure over 160 mmHg before thrombolysis with reteplase was associated with greater risk for cerebral bleeding.
Występowanie ciśnienia skurczowego powyżej 160 mmHg przed leczeniem trombolitycznym reteplazą wiązało się z większym ryzykiem krwawienia mózgowego.
EnglishSpecial care is needed in case of very low blood pressure (severe hypotension with systolic pressure below 90 mmHg).
W przypadku bardzo niskiego ciśnienia krwi (znacznego niedociśnienia tętniczego z ciśnieniem skurczowym poniżej 90 mm Hg) konieczna jest szczególna ostrożność.
EnglishDecreases in diastolic and systolic pressure and heart rate were noted in the mini pig, and a tendency to an hypotensive effect was discerned in the monkey.
Zaobserwowano obniż ciś enie nienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie czę ci akcji stoś serca u ś winek miniaturowych, a u mał obniż ciś
EnglishDecreases in diastolic and systolic pressure and heart rate were noted in the minipig, and a tendency to a hypotensive effect was discerned in the monkey.
Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego.
EnglishDecreases in diastolic and systolic pressure and heart rate were noted in the mini pig, and a tendency to an hypotensive effect was discerned in the monkey.
Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego.
EnglishThe mean maximum decreases in supine systolic blood pressure following 20 mg and 40 mg vardenafil were – 6.9 mmHg under 20 mg and – 4.3 mmHg under 40 mg of vardeanfil, when compared to placebo.
Średnie maksymalne obniżenia ciśnienia skurczowego w pozycji leżącej wynosiły – 6, 9 mmHg (dawka 20 mg) i – 4, 3 mmHg (dawka 40 mg) w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie placebo.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "systolic pressure"

systolic przymiotnik
Polish
pressure rzeczownik
pressure przymiotnik
high blood pressure rzeczownik
to pressure czasownik
peer pressure rzeczownik
peer group pressure rzeczownik
to yield under pressure czasownik
vacuum pressure rzeczownik
negative pressure rzeczownik
low blood pressure rzeczownik