EN

systematically {przysłówek}

volume_up
systematically
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
To bezwzględnie widoczne przeszkody, które należy systematycznie usuwać...
In Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
W krajach islamskich niemuzułmanie są systematycznie poniżani i zabijani.
Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.

Przykłady użycia - "systematically" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
To bezwzględnie widoczne przeszkody, które należy systematycznie usuwać...
EnglishIt is still to be deplored that heading 4 is systematically underfunded.
Należy ubolewać nad tym, że dział 4 pozostaje systematycznie niedofinansowywany.
EnglishIn Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
W krajach islamskich niemuzułmanie są systematycznie poniżani i zabijani.
EnglishWe will do that systematically in all our discussions with partners outside of Europe.
Będziemy to robić systematycznie, we wszystkich dyskusjach z partnerami spoza Europy.
EnglishWe must prevent these situations from being systematically repeated.
Musimy zapobiec temu, aby tego typu sytuacje nie powtarzały się systematycznie.
EnglishNevertheless, should we systematically impose gender equality by force and through repression?
Czy powinniśmy jednak systematycznie zmuszać siłą i represjami do równości płci?
EnglishAnd with that, he successfully organized 68 lawyers who have been systematically taking the cases.
I tak szczęśliwie zorganizował 68 prawników, którzy systematycznie biorą sprawy.
EnglishMr Peterle deals with all this very systematically in his report.
Pan poseł Peterle zajął się nimi w bardzo systematyczny sposób w swoim sprawozdaniu.
EnglishAnd you'll discover that there are parts of the globe that are systematically cut off.
Odkryjecie, że niektóre części świata są systematycznie odcinane.
EnglishSo, what we did was, for the past 15 years, was to dissect out the neocortex, systematically.
Tak więc przez ostatnie 15 lat systematycznie rozkładaliśmy korę nową na czynniki pierwsze.
EnglishIn Europe, and not only in Europe, we have been restricting production systematically for quite some time.
W Europie, i nie tylko, ograniczamy produkcję systematycznie od dłuższego czasu.
EnglishI would maintain that the Commission does not have to systematically bleed the other four-fifths.
Utrzymywałbym, że Komisja nie musi systematycznie wykrwawiać pozostałych czterech piątych.
EnglishNevertheless, the Member States do not apply it systematically.
Tym niemniej, państwa członkowskie nie wnioskują o nią systematycznie.
EnglishThese are binding clauses for the European Union, and yet these clauses are systematically ignored.
Chociaż są to przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, są one nieustannie lekceważone.
EnglishTorture, imprisonment and various types of repression are systematically used against the opposition.
Stosowane są tortury, więzienia, różnego typu represje wobec opozycji.
EnglishThe fundamental right to the protection of privacy is being systematically and repeatedly violated.
Podstawowe prawo gwarantujące ochronę prywatności jest systematycznie i wielokrotnie łamane.
EnglishWhat concerns me, ladies and gentlemen, is how European social ambitions have systematically crumbled away.
Panie i panowie! Niepokoi mnie systematyczny rozpad europejskich ambicji społecznych.
EnglishThose attempts have been systematically blocked by other countries.
Wysiłki te były systematycznie blokowane przez inne kraje.
EnglishOpposition politicians are being systematically prosecuted and given lengthy prison sentences.
Opozycyjni politycy są systematycznie podawani do sądu i otrzymują długie wyroki pozbawienia wolności.

Synonimy (angielski) dla "systematically":

systematically
systematic