"system-wide" po polsku

EN

"system-wide" - polskie tłumaczenie

EN

system-wide {przymiotnik}

volume_up
system-wide (też: institutional)

Przykłady użycia - "system-wide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat is the situation with regard to a Europe-wide certification system for maintenance works?
Co się dzieje z systemem certyfikacji prac w zakresie utrzymania w całej Europie?
EnglishUK citizens know and understand it and it should not be changed for an EU-wide system.
Obywatele brytyjscy znają i rozumieją go, i nie należy go zmieniać na system obowiązujący w całej UE.
EnglishTake the RAPEX system, which highlights wide divergences between European countries' systems of market surveillance.
Weźmy pod uwagę system RAPEX, który uwypukla różnice między systemami nadzoru rynkowego w poszczególnych państwach europejskich.
EnglishDoing this can help prevent malware from getting installed on your computer and making system-wide changes.
W ten sposób można zapobiegać instalowaniu się na komputerze złośliwego oprogramowania i wprowadzaniu przez nie zmian w całym systemie operacyjnym.
EnglishWhat we really need is an EU-wide visa system to which Schengen and today's debate will hopefully contribute.
To, czego naprawdę potrzebujemy to system wizowy o zasięgu ogólnoeuropejskim, do czego mam nadzieję, że przyczyni się dzisiejsza debata oraz Schengen.
Englishcampus-wide information system
EnglishUninstalling a system-wide version of Google Chrome removes the browser for all user accounts on your computer.
Odinstalowanie wersji przeglądarki Google Chrome zainstalowanej dla wszystkich użytkowników systemu powoduje usunięcie jej ze wszystkich kont użytkowników komputera.
EnglishThe question is whether we have the will to make a uniform European Union-wide system - a European safety net - work.
Musimy sobie postawić pytanie, czy mamy wystarczająco dużo woli, aby sprawić, że jednolity europejski, unijny system - europejska sieć bezpieczeństwa - będzie działał.
English(HU) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to express my delight with the fact that the importance of system-wide pension reforms was acknowledged in the course of the consultation.
(HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Pragnę wyrazić radość z faktu, że w trakcie konsultacji uznano znaczenie systemowych reform emerytalnych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "system-wide"

wide przymiotnik
system rzeczownik
system przymiotnik
Polish
system memory rzeczownik
from far and wide
Polish
system initialization rzeczownik
system error rzeczownik
system tray rzeczownik
system boot rzeczownik
system board rzeczownik
system call rzeczownik
system clock rzeczownik
system date rzeczownik
system file rzeczownik
system integrator rzeczownik
system prompt rzeczownik
system time rzeczownik