"system time" po polsku

EN

"system time" - polskie tłumaczenie

EN

system time {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "system time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
System AdWords potrzebuje czasu, aby uwzględnić zmianę tego typu i dostosować się do niej.
EnglishInstalling software on every single system is both time-consuming and unproductive.
Instalowanie oprogramowania w każdym pojedynczym systemie jest czasochłonne i bezproduktywne.
EnglishOr maybe even the $2 mouse gesture system at that time was costing around $5,000?
To urządzenie z myszki za 2 dolary kosztowało wtedy może 5.000.
Englishthat used the same system, ~~~ but this time in a much more monolithic mass,
Odkryłem, że tooling, jeśli by pogrzebać w oprogramowaniu, w rzeczywistości dawał ozdobne efekty.
EnglishPatients should not wear more than one IONSYS system at the same time.
Pacjenci nie mogą stosować jednorazowo więcej niż jednego systemu.
EnglishThis is what, in engineering terms, you would call a real time control system.
To jest to, co - posługując się żargonem inżynierów - nazwałbyś systemem kontroli w czasie rzeczywistym.
EnglishThis system takes a long time to develop, slowly throughout the course of childhood and into early adolescence.
Ten układ rozwija się długo i powoli, przez dzieciństwo do wczesnego dojrzewania.
EnglishPatients should not wear more than one system at a time.
Jednorazowo pacjenci nie mogą stosować więcej niż jednego systemu.
EnglishThis is a device of human making, and it landed in the outer solar system for the first time in human history.
Pojazd zbudowany przez ludzi wylądował po raz pierwszy na powierzchni księżyca innej planety.
EnglishSetting up such a system takes time and calls for resources that will be difficult to obtain in the current crisis situation.
Stworzenie systemu wymaga czasu i środków, o które przy obecnym kryzysie będzie trudno.
EnglishI am particularly proud of the Scots, for their voluntary system of real-time closures.
Jestem szczególnie dumna ze Szkotów za wprowadzony przez nich dobrowolny system doraźnego zamykania obszarów połowowych w trybie pilnym.
EnglishAt the same time, a system recognising the origin of products will help reduce fears about 'contaminated products'.
Równocześnie system potwierdzający pochodzenie produktów pomoże zmniejszyć strach przed "produktami skażonymi”.
EnglishThe European system at that time was very fragmented, which resulted in there being narrow airspace corridors.
Ówczesny system europejski był bowiem bardzo rozdrobniony, co prowadziło do powstawania wąskich gardeł w przestrzeni.
EnglishFor a long time, that system worked very well because there were only a very small number of people paying into the pot.
Przed długi czas system ten funkcjonował bardzo sprawnie, gdyż do puli dokładała bardzo niewielka liczba ludzi.
EnglishAt this time the system should be removed.
EnglishThe system measures the beam's time of flight, recording the time it takes for the light to hit a surface and make its return.
System oblicza czas lotu wiązki, zapisując czas, który wiązka potrzebuje na pokonanie drogi od powierzchni do skanera.
EnglishThe European Union and the Member States have been working towards implementing a common European asylum system for a long time.
Unia Europejska i państwa członkowskie działają od dawna na rzecz ustanowienia wspólnego europejskiego systemu azylowego.
EnglishCommissioner, it is not possible to have such a degree of uncertainty with a technical system that its development time doubles.
Panie komisarzu, niemożliwy jest taki stopień niepewności co do systemu technicznego, że czas jego realizacji się podwaja.
EnglishAs far as the emissions-trading system is concerned, it is, when all is said and done, the best-known and the time-tested system.
Co się tyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest to po prostu najbardziej rozpowszechniony i wypróbowany system.
EnglishFor very large sums of money, the ECB and national central banks operate a real-time payments system known as TARGET2.
W przypadku bardzo dużych sum pieniędzy, EBC i krajowe banki centralne obsługują system płatności w czasie rzeczywistym nazywany TARGET2.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "system time"

system rzeczownik
system przymiotnik
Polish
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
prothrombin time rzeczownik
at that time przysłówek
Polish
by the time spójnik
in no time przysłówek
to have a good time czasownik
in next to no time przysłówek
with time