"system date" po polsku

EN

"system date" - polskie tłumaczenie

EN

system date {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "system date" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am quite sceptical in relation to the system used to date.
Jestem raczej sceptycznie nastawiony do dotychczasowego systemu.
EnglishThe Commission has made a fair amount of progress in changing over to a more up-to-date system of support to agriculture.
Komisja dokonała właściwego postępu w kierunku zmiany, prowadzącej do bardziej aktualnego systemu wsparcia rolnictwa.
EnglishCross-compliance and the agro-environmental measures of the system to date are not enough to achieve support for the whole of society, but that is precisely what we need.
Dotychczasowe zasady wzajemnej zgodności oraz działania rolnośrodowiskowe nie są wystarczające, aby uzyskać poparcie całego społeczeństwa, a tego właśnie potrzebujemy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "system date"

date rzeczownik
system rzeczownik
system przymiotnik
Polish
expiry date rzeczownik
due date rzeczownik
to date
to go out of date czasownik
payment date rzeczownik