EN

syringe {rzeczownik}

volume_up
The Humira pre-filled syringe is a glass syringe containing a solution of adalimumab.
Ampułko- strzykawka z lekiem Humira jest szklaną strzykawką zawierającą roztwór adalimumabu.
The Trudexa pre-filled syringe is a glass syringe containing a solution of adalimumab.
Ampułko- strzykawka z lekiem Trudexa jest szklaną strzykawką zawierającą roztwór adalimumabu. t le
Remove the syringe cap The syringe has a white tamper-evident cap.
Usunąć nasadkę strzykawki Strzykawka ma białą nasadkę zabezpieczającą.

Przykłady użycia - "syringe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNeoRecormon 10,000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 10 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 20,000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 20 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 30,000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 30 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishEnsuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
Po sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
EnglishRetacrit 4000 IU/ 0.4ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 4 000 j. m. / 0, 4 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 5000 IU/ 0.5ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 5 000 j. m. / 0, 5 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 6000 IU/ 0.6ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 6 000 j. m. / 0, 6 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 8000 IU/ 0.8ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 8 000 j. m. / 0, 8 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 10000 IU/ 1.0ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 10 000 j. m. / 1, 0 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 20000 IU/ 0.5ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 20 000 j. m. / 0, 5 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishRetacrit 40000 IU/ 1.0ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Retacrit 40 000 j. m. / 1, 0 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishSilapo 30000 IU/0.75ml solution for injection in pre-filled syringe Epoetin zeta
Silapo 30000 j. m. / 0, 75 ml - roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce.
EnglishThe glass syringe contains sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %) solution for injection.
Szklana strzykawka zawiera 9 mg/ ml (0, 9 %) rozwór chlorku sodu do wstrzykiwań.
EnglishThree recommended injection sites for Enbrel using a pre-filled syringe include:
Zalecane trzy miejsca wstrzyknięć leku Enbrel z użyciem ampułkostrzykawki obejmują:
EnglishIf blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
EnglishNeoRecormon 1000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 1 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 2000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 2 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 3000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 3 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 4000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 4 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta
EnglishNeoRecormon 5000 IU solution for injection in pre-filled syringe Epoetin beta
NeoRecormon 5 000 j. m. roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Epoetyna beta