EN

to synthesize {czasownik}

volume_up
1. Amerykański angielski
to synthesize (też: to collapse, to synthesise)
Ponieważ szczęścia można syntetyzować.
to synthesize (też: to collapse, to synthesise)
You want to not only synthesize the very large and the very small, but we want to understand the very complex.
Chcemy nie tylko zsyntetyzować bardzo duże z bardzo małym, ale i zrozumieć bardzo skomplikowane.
Very simple -- only has about 246 genes -- but we were able to completely synthesize that genome.
. ~~~ I my byliśmy w stanie całkowicie zsyntetyzować ten genom.

Przykłady użycia - "to synthesize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.
EnglishAnd when you synthesize it all, it's giving us a new view of human nature.
Dokonując syntezy wszystkiego, dostajemy nową wizję natury ludzkiej.
EnglishHere's what normal controls do: they synthesize happiness.
Oto co robią osoby w warunkach kontrolnych: syntetyzują szczęście.
EnglishVery simple -- only has about 246 genes -- but we were able to completely synthesize that genome.
Jest bardzo prosty: posiada tylko 246 genów. ~~~ I my byliśmy w stanie całkowicie zsyntetyzować ten genom.
EnglishYou want to not only synthesize the very large and the very small, but we want to understand the very complex.
Chcemy nie tylko zsyntetyzować bardzo duże z bardzo małym, ale i zrozumieć bardzo skomplikowane.
EnglishSo, we decided to synthesize a mechanical mechanism so we could get rid of all the motors, and with a single motor we can coordinate all the motions.
Więc zdecydowaliśmy się go stworzyć tak, by przy użyciu pojedynczego napędu koordynować wszystkie ruchy.
EnglishAnd what I'm doing is attempting to synthesize the way one sees the world and the territories which are useful as generative material.
To, co ja robię, polega na syntezie sposobu, w jaki człowiek widzi świat i obszarów, które są przydatne jako materiał generujący.
EnglishThey could synthesize patterns in nature using the rising and setting of stars, the sequence and direction of waves, the flight patterns of certain birds.
Potrafili syntezować ścieżki w naturze używając jakość oraz ułożenie gwiazd, sekwencje oraz kierunek fal, trasy przelotu różnych ptaków.
EnglishWhen injected, this small exposure helps the dog's immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it.
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniu.
EnglishAnd yet, all of us have this psychological immune system, this capacity to synthesize happiness, but some of us do this trick better than others.
I jak dotąd wskazują one, że wszyscy mamy psychologiczny system odpornościowy, tą umiejętność do syntetyzowania szczęścia, jednak niektórzy z nas, robią to lepiej niż inni.
English. ~~~ So, what can we synthesize out of all this?
To właśnie jest to, co być może posiadają policjanci lub ludzie, którzy w walce razem przez coś przeszli i wiedzą, że nie będą w stanie tego nikomu wytłumaczyć.
EnglishWhen we synthesize it, it comes single-stranded, so we can take the blue strand in one tube and make an orange strand in the other tube, and they're floppy when they're single-stranded.
Syntezuje się pojedyncze łańcuchy. ~~~ W jednej próbówce mamy łańcuch niebieski, w drugim barwiony na pomarańczowo. ~~~ Pojedyncze łańcuchy są wiotkie.

Synonimy (angielski) dla "synthesizer":

synthesizer