"synopsis" po polsku

EN

"synopsis" - polskie tłumaczenie

EN

synopsis {rzeczownik}

volume_up
So the summary consists of just a little synopsis and an icon to indicate the topical area that it comes from.
Tak więc nasz abstrakt składa się z króciutkiego streszczenia oraz ikony wskazującej dziedzinę, do której należy.
Let me give a brief synopsis of what has happened since the early morning of 1 January 2009 - New Year's Day.
Przedstawię teraz krótkie streszczenie wydarzeń, które działy się od wczesnych godzin rannych 1 stycznia 2009 r. - czyli od dnia Nowego Roku.

Przykłady użycia - "synopsis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo the summary consists of just a little synopsis and an icon to indicate the topical area that it comes from.
Tak więc nasz abstrakt składa się z króciutkiego streszczenia oraz ikony wskazującej dziedzinę, do której należy.
EnglishLet me give a brief synopsis of what has happened since the early morning of 1 January 2009 - New Year's Day.
Przedstawię teraz krótkie streszczenie wydarzeń, które działy się od wczesnych godzin rannych 1 stycznia 2009 r. - czyli od dnia Nowego Roku.
EnglishThe MAH shall set up a post-marketing surveillance study as per the synopsis in the EU-Risk Management Plan.
Podmiot Odpowiedzialny ustali program monitorowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgodnie ze streszczeniem w UE- Planem Zarządzania Ryzykiem.
EnglishBorg who, after assessing the file, gave me a synopsis of the issues at stake.
Wziąłem to na siebie, żeby natychmiast skontaktować się z dr Borgem, który po ocenie akt, przedstawił mi pokrótce, jakie sprawy wchodzą w grę.

Synonimy (angielski) dla "synopsis":

synopsis