EN

syncope {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
dizziness, somnolence, hypoaesthesia, burning sensation, lethargy, syncope
senność, niedoczulica, pieczenie, letarg, omdlenie
Rare: syncope (fainting), vasodilation (heat stress).
Rzadko: utrata przytomności (omdlenie), rozszerzenie naczyń (stres cieplny).
Common: tachycardia, palpitation, bradycardia, syncope
Często: częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, omdlenie
2. Językoznawstwo

Przykłady użycia - "syncope" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRare cases of syncope in association with orthostatic hypotension have been observed.
Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.
EnglishSyncope2 Orthostatic hypotension2 Blood pressure increase Peripheral coldness
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zapalenie krtani Zaburzenia naczyniowe
EnglishNervous system disorders syncope, dizziness, paresthesia, convulsions
Zaburzenia układu nerwowego omdlenia, zawroty głowy, uczucie mrowienia, drgawki
EnglishSyncope is a common symptom of the disease itself, but can also occur under therapy.
Omdlenie jest częstym objawem samej choroby, ale może również wystąpić w trakcie terapii.
EnglishSyncope occurred in a fasting adult who had taken doxazosin 16 mg.
U dorosłego chorego, który zażył na czczo 16 mg doksazosyny, wystąpiło omdlenie.
EnglishThis effect lasts at least twelve hours and may be symptomatic, including syncope.
To działanie utrzymuje się co najmniej 12 godzin i mogą mu towarzyszyć objawy, w tym omdlenia.
EnglishUncommon: lethargy, syncope, hypoaesthesia, somnolence, tremor, postural dizziness.
Niezbyt często: letarg, omdlenia, niedoczulica, senność, drżenie, ortostatyczne zawroty głowy.
Englishdizziness, headache cerebrovascular accident, syncope, paraesthesia
zawroty głowy, bóle głowy epizody mózgowo- naczyniowe, omdlenia, parestezje
EnglishThese reports included dizziness and light-headedness, but not syncope.
Należały do nich zawroty głowy i uczucie pustki w głowie, nie dochodziło jednak do omdleń.
EnglishHypotension, orthostatic blood pressure decreased, syncope, flushing
pęcherzykowata lub liszajowata osutka skórna lub wykwity na błonach śluzowych, pokrzywka
EnglishCardiac failure aggravated, arrhythmia, syncope, bradycardia, cyanosis, palpitation Rare:
Nasilenie niewydolności serca, arytmia, omdlenia, bradykardia, sinica, kołatania serca Rzadko:
Englishfainting (syncope), widening of blood vessel (vasodilation)
utrata przytomności (omdlenia), rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca).
EnglishSyncope Dizziness Tremor Paraesthesia Hypoesthesia Headache
Zespół rozpadu guza Hiperglikemia Zmniejszenie białka całkowitego Anoreksja
EnglishRare: syncope (fainting), vasodilation (heat stress).
Rzadko: utrata przytomności (omdlenie), rozszerzenie naczyń (stres cieplny).
EnglishSyncope2 Orthostatic hypotension2 Blood pressure increase Peripheral coldness
Nagłe zaczerwienie - Niedociśnienie ortostatyczne2
Englishneurological symptoms, syncope3, hypertonia, dizziness, paraesthesia, seizures, migraine
objawy neurologiczne, omdlenie3, wzmożone nie znana napięcie, zawroty głowy, parestezje, drgawki, migrena
Englishdizziness, somnolence, hypoaesthesia, burning sensation, lethargy, syncope
senność, niedoczulica, pieczenie, letarg, omdlenie
EnglishBlood pressure increase Peripheral coldness Orthostatic hypotension2 Syncope2
Pokrzywka Kontaktowe zapalenie skóry Zimne poty Wrażliwość na światło Zwiększona tendencja do powstawania siniaków
Englishdizziness, dyskinesia, somnolence amnesia, headache hyperkinesia, sudden onset of sleep, syncope
zawroty głowy, dyskinezy, senność amnezja, ból głowy hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia
Englishdizziness, headache, somnolence sudden onset of sleep, syncope amnesia, dyskinesia, hyperkinesia
zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania, omdlenia amnezja, dyskineza, hiperkineza

Synonimy (angielski) dla "syncope":

syncope
syncopation
English