"synapse" po polsku

EN

"synapse" - polskie tłumaczenie

PL
EN

synapse {rzeczownik}

volume_up
1. Anatomia
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
Ta wypustka to synapsa.

Przykłady użycia - "synapse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOr is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
EnglishAnd a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
EnglishAnd when they get to the synapse, what they do is they effectively, literally, shock the synapse.
A gdy te dotrą one do synapsy, dosłownie porażają ją prądem. ~~~ dosłownie porażają ją prądem.
EnglishSo to a first approximation, we have these things -- twenty petahertz synapse firings.
W przybliżeniu wskazuje to na częstotliwość dwudziestu petaherców (10^15 Hz) impulsów wysłanych przez synapsy.
EnglishAt the synapse, the two neurons are said to be connected like two friends talking on the telephone.
Połączenie synaptyczne między neuronami można porównać do połączenia telefonicznego między ludźmi.
EnglishSo you see how to find a synapse.
EnglishThat process is called a synapse.
EnglishWe color every neuron in, in a different color, and then we look through all of the images, find the synapses and note the colors of the two neurons involved in each synapse.
Każdy neuron kolorujemy inną barwą i przeglądamy wszystkie obrazy, znajdujemy synapsy i zapisujemy kolory, które łączą.
EnglishCerebral synapse maturation was retarded and the number of functioning nerve terminals in the cerebrum was reduced, which resulted in impaired brain growth.
Dojrzewanie synaps mózgowych było spowolnione, a liczba funkcjonujących zakończeń nerwowych w mózgu zmniejszyła się, co spowodowało zaburzenia rozwoju mózgu.