"symphony" po polsku

EN

"symphony" - polskie tłumaczenie

EN

symphony {rzeczownik}

volume_up
(Music: "Symphony No. 8 in E Flat Major" by Gustav Mahler) This is Mahler.
(Muzyka: "Symfonia Nr 8 w Eis Dur", Gustav Mahler) To Mahler.
It's a symphony of your universe, your reality.
To symfonia waszego świata, waszej rzeczywistości.
But it's not just a symphony of perception.
To nie tylko symfonia percepcji.

Przykłady użycia - "symphony" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLast year it actually conducted the Roanoke Symphony Orchestra for the holiday concert.
W zeszłym roku dyrygował orkiestrą Roanoke Symphony, podczas świątecznego koncertu.
English(Music: "Symphony No. 8 in E Flat Major" by Gustav Mahler) This is Mahler.
(Muzyka: "Symfonia Nr 8 w Eis Dur", Gustav Mahler) To Mahler.
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.
EnglishAnd you have CDs in your car, and you go to the symphony.
Macie płyty kompaktowe w Waszym samochodzie, chodzicie do filharmonii.
EnglishSo many of you know that that's Beethoven's Seventh Symphony.
Wielu z was wie, że to Siódma Symfonia Beethovena.
EnglishSo given the prince loved his music, Haydn thought he'd write a symphony to make the point.
Tak więc, biorąc pod uwagę, że książę kochał jego muzykę, Haydn pomyślał, że napisze symfonie, aby podkreślić sprzeciw.
EnglishAnd we're going to play just the very tail end of this symphony now. ~~~ And you'll see the orchestra in a kind of sullen revolt.
I zagramy teraz sam koniec tej symfonii i zobaczycie orkiestrę w nadąsanym buncie.
EnglishThis image here is created from a snippet of Beethoven's Ninth Symphony playing through a cymatic device.
Ten obraz został stworzony z fragmentu dziewiątej symfonii Beethovena, przeanalizowanej przez kynematoskop.
EnglishIt's a symphony of your universe, your reality.
To symfonia waszego świata, waszej rzeczywistości.
EnglishYou may be born lucky, where you know how to master your neocortical column, and you can play a fantastic symphony.
Możecie urodzić się szczęściarzami, albo potrafić opanować swoje kolumny neuronalne i grać fantastyczne symfonie.
EnglishIt's larger than some of the other symphony halls.
EnglishAnd what we're learning now is that you can't listen to a five-billion-year long symphony, get to today and say, "Stop!
Odkrywamy, że nie da się słuchać symfonii długiej na 5 mld lat, i żądać, żeby jutro grano tę samą nutę, co dzisiaj.
EnglishWhat we're learning now, it's almost like a symphony.
EnglishBut it's not just a symphony of perception.
EnglishYou stimulate it; it produces a symphony.
EnglishThe anthem of the Union shall be based on the & amp; amp; #x2018; Ode to Joy & amp; amp; #x2019; from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven.
Hymn Unii pochodzi z & amp; #x201E; Ody do radości & amp; #x201D; z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.
EnglishThe perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.
Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.
EnglishHe mentioned four great world orchestras, and the fifth one was Venezuela's Youth Symphony Orchestra.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że sztuka w Ameryce Łacińskiej nie jest przeznaczona wyłącznie dla elit, ale stała się społecznym prawem, przywilejem dla wszystkich ludzi.
EnglishThere is a book out in the bookstore -- it's called "Symphony In Steel," and it's about the stuff that's hidden under the skin of the Disney Center.
W księgarniach dostępna jest książka pod tytułem "Symphony In Steel" mówiąca o tym, co kryje się pod powłoką Disney Center.
EnglishThis is Symphony Space on 90th Street and Broadway, and the type is interwoven into the stainless steel and backlit with fiber optics.
To jest Symphony Space przy skrzyżowaniu 90. ulicy i Broadway'u, tutaj litery są wplecione w stal nierdzewną i podświetlone światłowodami.

Synonimy (angielski) dla "symphony":

symphony