EN

symmetry {rzeczownik}

volume_up
There is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
W wielu obszarach potrzebna jest symetria i zrozumienie partnera.
Symmetry with Russia in this policy will not provide us with more progress in the region.
Symetria z Rosją w ramach tej polityki nie zapewni nam większych postępów w regionie.
Mathematics very similar, but there was a whole new symmetry.
Bardzo podobna matematyka, ale była tam całkiem nowa symetria.

Przykłady użycia - "symmetry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd one of the most tedious ones, I think, was saying that beauty was about symmetry.
Jeden z najmniej, moim zdaniem, ciekawych głosił, że piękno bierze się z symetrii.
EnglishYou can see, even if you don't go for the numbers, the beauty of the symmetry.
Nawet jeśli nie interesują cię liczby, możesz zobaczyć piękno symetrii.
EnglishSymmetry with Russia in this policy will not provide us with more progress in the region.
Symetria z Rosją w ramach tej polityki nie zapewni nam większych postępów w regionie.
EnglishThis symmetry between ever-increasing knowledge and our own flexibility is very important.
Ta symetria pomiędzy ciągle rosnącą wiedzą i naszą elastycznością jest niezwykle ważna.
EnglishThere is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
W wielu obszarach potrzebna jest symetria i zrozumienie partnera.
EnglishThen, using vector analysis, you use rotational symmetry, and you get this next set.
Potem, przy pomocy analizy wektorowej, używamy symetrii obrotowej i otrzymujemy następną listę.
EnglishThat contradicts the principle of symmetry and equal attention being paid to both neighbourhoods.
Jest to sprzeczne z zasadą symetrii i równego traktowania obu regionów sąsiadujących.
EnglishThe more and more symmetry you have, the better you exhibit the simplicity and elegance of the theory.
Im więcej symetrii mamy, tym lepiej możemy pokazać prostotę i elegancję teorii.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
Drugą kwestią, którą pragnę poruszyć, jest symetria, i zwracam się tu w szczególności do pani poseł Ferreiry.
EnglishThere is symmetry between a global financial services market and a national regulation and supervision system.
Istnieje symetria pomiędzy światowym rynkiem usług finansowych a systemem nadzoru.
EnglishThey've got this amazing sort of symmetry to their life.
Ich życie jest zdumiewająco symetryczne, co potwierdzam raz za razem.
EnglishSo Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
EnglishMathematics very similar, but there was a whole new symmetry.
Bardzo podobna matematyka, ale była tam całkiem nowa symetria.
EnglishCircle of Fifths, acoustic harmony, geometric symmetry.
Krąg piątek, harmonia akustyczna, symetria geometryczna.
EnglishTheir symmetry, their attractive materials and, above all, their meticulous workmanship are simply quite beautiful to our eyes, even today.
Ich symetria, materiały użyte, oraz co najważniejsze dokładne wykonanie są przepiękne nawet dla nas.
EnglishSymmetry is very important in this discussion.
EnglishSo, the mutations reverted to symmetry.
EnglishA nice visual composition of symmetry.
EnglishSo, whenever you lost information, you'd move to symmetry; ~~~ whenever you added information to a system, you would break symmetry.
Zawsze gdy ginęły dane, pojawiała sie symetria, gdy informacja została dodana w systemie, symetria ulegała załamaniu.
EnglishBeautiful, because it has symmetry.

Synonimy (angielski) dla "symmetry":

symmetry
bilateral symmetry