EN

symmetrical {przymiotnik}

volume_up
symmetrical
(Laughter) It's something I wanted to do just to show how I could get the symmetrical shape.
(Śmiech) Zrobiłem to jedynie, aby pokazać, jak mogę uzyskać symetryczny kształt.
Maxwell's equations are of course symmetrical under rotations of all of space.
Równania Maxwella są oczywiście symetryczne względem obrotów przestrzeni.
For patients with multiple symmetrical painful or swollen joints (e. g. hands, wrists and feet), Enbrel can slow down the structural damage to those joints caused by the disease.
U pacjentów, u których występuje wielostawowy symetryczny ból lub opuchlizna stawów (np. dłoni, nadgarstków i stóp), Enbrel może spowodować spowolnienie niszczenia stawów w przebiegu choroby.

Przykłady użycia - "symmetrical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMaxwell's equations are of course symmetrical under rotations of all of space.
Równania Maxwella są oczywiście symetryczne względem obrotów przestrzeni.
English(Laughter) It's something I wanted to do just to show how I could get the symmetrical shape.
(Śmiech) Zrobiłem to jedynie, aby pokazać, jak mogę uzyskać symetryczny kształt.
EnglishPolitical history can rarely be symmetrical in terms of its content but the effort has to be made.
W zakresie swojej treści historia polityczna rzadko bywa symetryczna, ale należy się o to starać.
EnglishNormal images are characterised by two symmetrical crescent-shaped areas of equal intensity.
Prawidłowe obrazy cechują się obecnością dwóch symetrycznych, sierpowatych obszarów o jednakowej intensywności.
EnglishA strategic partnership, however, can only be built on the basis of a symmetrical dialogue between equals.
Tym niemniej strategiczne partnerstwo musi opierać się na symetrycznym dialogu między równymi sobie stronami.
EnglishThe slowing of peripheral joint damage was observed in patients with polyarticular symmetrical joint involvement.
Spowolnienie uszkodzenia stawów obwodowych obserwowano u pacjentów z wielostawowym symetrycznym zajęciem stawów.
EnglishTo get the symmetrical shape of the horse was very difficult, because I had to get the horse to rear up and look as though it was in some kind of action.
Musiałem więc ustawić go na dwóch nogach, tak aby wyglądał dynamicznie.
English(Laughter) You can't just go around going, "Oh, I'm going to put some triangles in a circle and they're going to be symmetrical.
Więc pomyślałem sobie, że nałożę na to kółko i zobaczę, jakie wzory z tego wyjdą - no i tak powstał czerwony system.
EnglishAnd the whole thing is sort of symmetrical.
EnglishThey're now saying that the 21st century is going to be the century of what they call the "symmetrical marriage," or the "pure marriage," or the "companionate marriage."
Podobno XXI wiek ma być wiekiem tzw. "małżeństwa symetrycznego" lub "czystego" czy też "partnerskiego".
EnglishHowever, our agreement on the macroeconomic component is conditional upon maintaining a symmetrical approach, and this is a point I make to the Council.
Nasza zgoda co do składnika makroekonomicznego jest jednak zależna od utrzymania podejścia symetrycznego - chciałbym to wskazać Radzie.
English. ~~~ On the right side, my retina is perfectly symmetrical.
Skanując swoją siatkówkę przez płaszczyznę poziomą, którą widzicie w tym małym rogu, otrzymałem to: po prawej stronie moja siatkówka jest idealnie symetryczna.
EnglishTerrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.
EnglishFor patients with multiple symmetrical painful or swollen joints (e. g. hands, wrists and feet), Enbrel can slow down the structural damage to those joints caused by the disease.
U pacjentów, u których występuje wielostawowy symetryczny ból lub opuchlizna stawów (np. dłoni, nadgarstków i stóp), Enbrel może spowodować spowolnienie niszczenia stawów w przebiegu choroby.

Synonimy (angielski) dla "symmetrical":

symmetrical
bilaterally symmetric