"symbolism" po polsku

EN

"symbolism" - polskie tłumaczenie

PL
EN

symbolism {rzeczownik}

volume_up
Mr President, there was a wonderful symbolism this morning.
Tego ranka zauważyłem wspaniały symbolizm.

Przykłady użycia - "symbolism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I believe that symbolism is one thing and substance is another.
Uważam jednak, że symbolika to jedno, a treść to coś innego.
EnglishMr President, there was a wonderful symbolism this morning.
Panie przewodniczący! Tego ranka zauważyłem wspaniały symbolizm.
EnglishBut, of course, the shipyards are more than simply that symbolism.
Oczywiście jednak stocznie to coś więcej niż ten symbol.
EnglishIn addition to the symbolism, this legal measure also has practical significance for EU human rights policy.
Oprócz wymiaru symbolicznego ten instrument prawny ma walor praktyczny dla polityki UE w zakresie praw człowieka.
EnglishThere is no politics without symbolism.
EnglishSo you see the symbolism at work?
EnglishIt will make citizens, especially young people, aware of the importance of their role in European history and European symbolism.
Dzięki niemu obywatele, a zwłaszcza ludzie młodzi, staną się świadomi wagi swojej roli w historii Europy, a także symboliki europejskiej.
EnglishMr President, Commissioner, you have yourself recognised the very important political symbolism of the Gdańsk shipyards and all that they evoke.
Panie przewodniczący, panie komisarzu! Sam pan przyznał, jak ważnym symbolem jest Stocznia Gdańska i to, o czym przypomina.
EnglishIn addition, the constitutional title and symbolism, and the reference to the EU flag and anthem, have been dropped.
Ponadto, w tytule nie ma w ogóle określenia ,,traktat konstytucyjny”, zrezygnowano też z odniesień do całej konstytucyjnej symboliki oraz flagi i hymnu Unii Europejskiej.
EnglishIn order to achieve its political goal, the new European Heritage Label should focus on the symbolism and/or educational value of heritage sites.
Aby osiągnąć cel polityczny znaku dziedzictwa europejskiego, należy w jego kontekście skupiać się na symbolice i/lub wartości edukacyjnej miejsc dziedzictwa.
EnglishAll of this reinforces our view that this Treaty is all about political symbolism rather than any objective assessment of what Europe needs.
Wszystko to wzmacnia nasz pogląd, że ten Traktat posiada raczej znacznie polityczne, a nie wynika z jakiejkolwiek obiektywnej oceny tego, czego potrzebuje Europa.
EnglishThere would be significant symbolism in such a step, as Sarajevo was the scene of the assassination that brought about the outbreak of the First World War in 1914.
Taki krok miałby istotny charakter symboliczny, ponieważ to w Sarajewie doszło do zabójstwa, które w 1914 roku doprowadziło do wybuchu I wojny światowej.
EnglishOnly those who believe that a day such as this is also in fact maritime policy are indeed mistaken; a Maritime Day such as this should not degenerate into mere symbolism.
Ci, którzy uważają, że polityka morska sprowadza się właśnie do takiego dnia jak ten, mylą się. Dzień Morza nie powinien nabrać charakteru tylko i wyłącznie symbolicznego.

Synonimy (angielski) dla "symbolism":

symbolism
symbol
symbolic
symbolization