"symbolic" po polsku

EN

"symbolic" - polskie tłumaczenie

PL
EN

symbolic {przymiotnik}

volume_up
symbolic (też: emblematic, iconic, nominal, token)
I therefore think a symbolic gesture is very important.
Dlatego też myślę, że symboliczny gest jest bardzo ważny.
Przypadek Chodorowskiego ma charakter wręcz symboliczny.
Let us hope that this is not just a symbolic gesture.
Miejmy nadzieję, że nie jest to tylko symboliczny gest.

Przykłady użycia - "symbolic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
Prawodawstwo nie jest zatem takie złe w czasach kryzysu, co jest również symboliczne.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, tomorrow, 24 March, will be a symbolic day.
(FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Jutro, 24 marca, będzie dniem symbolicznym.
EnglishThis anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.
Rocznica ta ma dla Europy istotne znaczenie symboliczne i polityczne.
EnglishIn the face of current events, Poland's role takes on a symbolic meaning.
W obliczu aktualnych wydarzeń rola Polski nabiera znaczenia symbolicznego.
EnglishThe inhabitants, the population, these are a symbolic expression of socio-economic capacity.
"Mieszkańcy”, "ludność” to symboliczne określenia zdolności ekonomiczno-społecznej.
EnglishI wish to stress the significance of implementing the symbolic 'Youth on the Move' initiative.
Pragnę podkreślić znaczenie wdrożenia symbolicznej inicjatywy "Młodzież w drodze”.
EnglishAccession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
Panie i panowie, przystąpienie nie jest aktem symbolicznym; przedstawia ono wartość prawną.
EnglishIt is an agreement of great importance and it has immense symbolic resonance.
Jest to umowa o wielkiej wadze i ogromnym rezonansie symbolicznym.
EnglishThank you, Madam Vice-President, what you said was highly symbolic and rich in essence.
Dziękuję, Pani Wiceprzewodnicząca! Pani wypowiedź była bardzo symboliczna i bogata w treść.
EnglishHence, the permanent stability mechanism is an issue of symbolic and central importance.
Stały mechanizm stabilizacyjny stanowi zatem kwestię o symbolicznym i kluczowym znaczeniu.
EnglishThey write these great symbolic treatises called books, and papers, and op-ed articles.
Piszą te wspaniałe symboliczne traktaty zwane książkami, artykułami i komentarzami prasowymi.
EnglishThe gourd you see here is -- everything in their lives is symbolic.
Tykwa, którą tu widzicie, jest – jak wszystko w ich życiu – symboliczna.
EnglishOf course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Oczywiście, wsparcie finansowe jest istotne, ale wsparcie symboliczne ma jeszcze większą wagę.
EnglishBut, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Lecz dobrze, to ustępstwo na rzecz Francji i Włoch ma na szczęście charakter zaledwie symboliczny.
English(PL) We are indeed discussing human rights violations in Russia on a day of significant symbolic value.
(PL) W jakże symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji.
EnglishThe current Statute for a European company is of symbolic value to a European undertaking.
Obecny statut spółki europejskiej ma symboliczne znaczenie dla europejskiego przedsiębiorstwa.
EnglishIt is therefore clear that this event does not make a symbolic contribution but a legal contribution.
Jest zatem jasne, że to wydarzenie ma znaczenie nie symboliczne, ale prawne.
EnglishThis procedure is given in symbolic instructions on the top of the screw cap.
Instrukcja ta została zilustrowana na wierzchu nakrętki.
EnglishIt was very symbolic, but delivered no reductions in emissions.
Miał znaczenie symboliczne, ale nie spowodował ograniczenia emisji.
EnglishHowever, no other building was more symbolic of Frankfurt’s evolution than the Grossmarkthalle.
Żaden z tych obiektów nie symbolizował jednak rozwoju Frankfurtu tak dobrze jak Grossmarkthalle.

"symbolic gesture" - polskie tłumaczenie

symbolic gesture
Polish
  • gest symboliczny
  • symboliczny gest
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "symbolic":

symbolic
symbol
symbolism
symbolization