"symbol" po polsku

EN

"symbol" - polskie tłumaczenie

PL
PL

"symbol" - angielskie tłumaczenie

EN

symbol {rzeczownik}

volume_up
symbol (też: icon, token)
So it's a symbol of his identity, and it's a symbol of his income.
Więc, jest to symbol jego toższamości i symbol jego dochodów.
The vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Wizję, która przyświecała wszystkim tym krokom, odzwierciedla jeden symbol.
It is an excellent symbol of the transformation of the European Union.
Jest to doskonały symbol transformacji Unii Europejskiej.
symbol (też: sign, token)
This iron not only had the European CE marking, but also a specific German safety symbol.
Żelazko to posiadało nie tylko europejskie oznaczenie CE, ale również specjalny niemiecki symbol bezpieczeństwa.
PL

symbol {męski}

volume_up
symbol (też: oznaczenie)
Więc, jest to symbol jego toższamości i symbol jego dochodów.
So it's a symbol of his identity, and it's a symbol of his income.
Wizję, która przyświecała wszystkim tym krokom, odzwierciedla jeden symbol.
The vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Jest to doskonały symbol transformacji Unii Europejskiej.
It is an excellent symbol of the transformation of the European Union.
symbol (też: ikona, ikonka)
So, the tiger is the icon.
Flaga nie ma być jedynie symbolem - ma być wykorzystywana w życiu codziennym, aby umacniać jedność, z której jesteśmy znani.
The flag is not intended to be an icon, but to be used in our everyday lives to strengthen the unity for which we are known.
Birma jest jednym z takich krajów, z grupą bojowników i męczenników ruchu oporu, których najsłynniejszym symbolem jest Aung San Suu Kyi.
Burma is one of them, with its stream of resistance fighters and martyrs, of which Aung San Suu Kyi is the most famous icon.
symbol (też: znak, oznaczenie, kupon, talon)

Przykłady użycia - "symbol" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
Komisja powinna przyjąć te plany nie dlatego, że Stocznia Gdańska jest symbolem.
EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
W fizyce E oznacza energię, a G jest symbolem przyspieszenia grawitacyjnego.
EnglishOne symbol, one conclusion - that is what we should all be working towards together.
Jeden symbol, jeden wniosek - w tym właśnie kierunku powinniśmy wszyscy razem pracować.
EnglishSo my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?
Moją reakcją było więc, czy można jakoś użyć to wszystko jako jedynie symbol czy znak?
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.
EnglishAnd I tried to sum this up in some kind of symbol that means something, to me anyway.
Próbowałem przedstawić to jakimś symbolem, który by coś oznaczał, przynajmniej dla mnie.
EnglishThe vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Wizję, która przyświecała wszystkim tym krokom, odzwierciedla jeden symbol.
EnglishThe disappearance of borders is a powerful symbol for 75 million Europeans.
Zniknięcie granic jest potężnym symbolem dla 75 milionów Europejczyków.
EnglishBecause unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.
Ponieważ niestety dla mężczyzn niedobór snu jest symbolem męskości.
EnglishNow, our big symbol at IDEO is actually not so much the place, it’s a thing.
Wszystkie te miejsca mają symbole A naszym symbolem w IDEO jest nie tyle miejsce, ile rzecz.
EnglishIs the hijab or the headscarf a symbol of submission or resistance?
Czy chusta lub szal okrywający głowę są symbolem poddaństwa, posłuszeństwa czy oporu?
EnglishYou can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
EnglishMrs Bhutto was, I think for all of us, a symbol of a moderate and liberal Pakistan.
Sądzę, że dla nas wszystkich Benazir Bhutto była symbolem umiarkowanego i liberalnego Pakistanu.
EnglishDolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Symbole Dolby oraz podwójna litera D są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
EnglishI am also very gratified that the European Commission is to examine the EE symbol again.
Cieszy mnie również fakt, że Komisja Europejska ma zamiar ponownie zbadać sprawę symbolu EE.
EnglishUnveiling of the euro symbol on the Eurotower on 30 August 2001
30 sierpnia 2001 r.: ceremonia odsłonięcia symbolu euro na budynku Eurotower.
English(DE) Madam President, open borders are an important symbol for Europe.
(DE) Pani Przewodnicząca! Otwarte granice to dla Europy ważny symbol.
EnglishIn all the troubled corners of our world, the European Parliament is a symbol of hope.
We wszystkich targanych konfliktami zakątkach świata Parlament Europejski jest symbolem nadziei.
EnglishStrasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
Strasburg jest symbolem jedności europejskiej i nie wolno go porzucać.
EnglishThis photograph became the symbol of the search for the fate of the missing persons.
Ta fotografia stała się symbolem poszukiwań osób zaginionych.

"symbolic gesture" - polskie tłumaczenie

symbolic gesture
Polish
  • gest symboliczny
  • symboliczny gest
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.