"swollen glands" po polsku

EN

"swollen glands" - polskie tłumaczenie

swollen glands
PL
  • obrzęk gruczołów

Przykłady użycia - "swollen glands" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

As well as suffering from recurrent sore throats and swollen glands, you may often be thirsty and have to urinate frequently.
He then developed septic arthritis in his knee and was later admitted with a fever, stomach pain and swollen glands.
I always seem to get coughs and colds, in particular a sore throat and swollen glands.
I suffered from exhaustion, memory loss, dizziness, fever and swollen glands.
The letter asked parents to be aware of the symptoms that could include fever, headache, muscle aches, tiredness, loss of appetite and swollen glands.
Diphtheria is a serious bacterial infection that usually causes a bad sore throat, swollen glands, fever, and chills.
She reportedly developed a high fever, swollen glands, has intermittent chills and is sweating profusely.
These include chills, headache, pain upon moving the eyes, and lower backache, nose and gum bleed, swollen glands, fever and rash.
Other symptoms can include swollen glands, fever and a sore throat.
Symptoms of syphilis include swollen glands, fever, muscle aches and a rash on the palms of hands and soles of feet.

Przykłady użycia - "swollen glands" po polsku

EnglishDifficulty in swallowing accompanied by earache and swollen glands, sore throat, dry mouth,
Trudności w połykaniu z towarzyszącym bólem uszu i obrzękiem węzłów chłonnych, ból
EnglishInfection Allergic reaction Swollen lymph glands Pale skin
Zakażenie Reakcja uczuleniowa Obrzmienie węzłów chłonnych Bladość skóry
EnglishApart from reactions in the skin, other common effects include swollen glands and back pain.
Poza reakcjami w obrębie skóry inne częste działania niepożądane to obrzęk węzłów chłonnych i ból pleców.
Englishreduced number of white blood cells, swollen lymph glands
zmniejszenie liczby krwinek białych, obrzęk węzłów chłonnych
EnglishVery rarely sarcoidosis, (a disease characterised by persistent fever, weight loss, joint pain and swelling, skin lesions and swollen glands) has been reported.
zmniejszeniem masy ciała, bólem i obrzękiem stawów, zmianami skórnymi i powiększeniem węzłów chłonnych).
Englisha high temperature (fever) swell ing around the face (oedema) or swollen glands in the neck, armpit or groin (lymphadenopathy)
drżenie trudności z zasypianiem biegunka suchość w jamie ustnej uczucie zmęczenia ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.
Englishswollen lymph glands
EnglishVery rarely sarcoidosis, (a disease characterised by persistent fever, weight loss, joint pain and swelling, skin lesions and swollen glands) has been reported.
pu wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego, stanu, w którym organizm przestaje wytwarzać lub zmniejsza wytwarzanie czerwonych krwinek.
EnglishSarcoidosis, (a disease characterised by persistent fever, weight loss, joint pain and swelling, skin lesions and swollen glands) has been reported.
Zgłaszano występowanie sarkoidozy (choroba charakteryzująca się utrzymującą się gorączką, utratą masy ciała, bólem stawów i obrzękami, uszkodzeniem skóry oraz obrzękiem gruczołów).
EnglishSarcoidosis, (a disease characterised by persistent fever, weight loss, joint pain and swelling, skin lesions and swollen glands) has been reported.
Zgłaszano występowanie sarkoidozy (choroba charakteryzująca się długotrwałą gorączką, utratą masy ciała, bólem i obrzękiem stawów, uszkodzeniami skóry i obrzękiem węzłów chłonnych).
EnglishVery rarely sarcoidosis, (a disease characterised by persistent fever, weight loss, joint pain and swelling, skin lesions and swollen glands) has been reported.
Bardzo rzadko obserwowano sarkoidozę (chorobę charakteryzującą się długotrwałą gorączką, zmniejszeniem masy ciała, bólami i obrzmieniem stawów, uszkodzeniami skóry i obrzmieniem węzłów chłonnych).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "swollen glands"

swollen przymiotnik
anal glands rzeczownik
adrenal glands rzeczownik
Polish
lymph glands rzeczownik