"Swiss" po polsku

EN

"Swiss" - polskie tłumaczenie

EN

Swiss {rzeczownik}

volume_up
Now, "Swiss" works, but you know it's going to cost a lot of money.
Szwajcar mógłby zadziałać, ale wtedy wiadomo, że wizyta będzie kosztować.
Well it turns out that Carl Norden, as a proper Swiss, was very enamored of German engineers.
Okazuje się, że Carl Norden, jako prawdziwy Szwajcar, był zachwycony niemieckimi inżynierami.
In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

Przykłady użycia - "Swiss" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
EnglishI very much hope that the Swiss Federal Railways will be taken as a model.
Żywię ogromną nadzieję, że Szwajcarskie Koleje Federalne będą podawane jako wzór.
EnglishEesti PharmaSwiss Eesti OÜ Sepise 18 EE-11415 Tallinn Tel: + 372 6401 301
Österreich Eesti PharmaSwiss Eesti OÜ Sepise 18 EE- 11415 Tallinn Tel: + 372 6401 301
EnglishThis is just what it sounds like if we Swiss try to speak American.
Tak to po prostu brzmi, kiedy my, Szwajcarzy, próbujemy mówić po amerykańsku.
EnglishSlovenija PharmaSwiss Wolfova 1 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 23 64 700
Slovenija PharmaSwiss Wolfova 1 SI- 1000 Ljubljana Tel: +386 1 23 64 700
EnglishNow, "Swiss" works, but you know it's going to cost a lot of money.
Szwajcar mógłby zadziałać, ale wtedy wiadomo, że wizyta będzie kosztować.
EnglishI have already mentioned the trial in Turin, where Swiss and Belgian owners are accused.
Wspomniałem już o procesie w Turynie, gdzie oskarżonymi są właściciele ze Szwajcarii i Belgii.
EnglishWe, too, can have the kind of assurances the Swiss enjoy.
My również możemy mieć ten rodzaj zapewnienia, z jakiego korzystają Szwajcarzy.
EnglishThe Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
Szwajcarski przykład powinien skłonić nas, byśmy zatrzymali się i zastanowili nad zmartwieniami ludzi.
EnglishBut help was on the way, and shortly afterwards a car arrived from the Swiss Embassy.
Lecz pomoc rzeczywiście była w drodze i krótko po tym przyjechał samochód ze szwajcarskiej ambasady.
EnglishWell it turns out that Carl Norden, as a proper Swiss, was very enamored of German engineers.
Okazuje się, że Carl Norden, jako prawdziwy Szwajcar, był zachwycony niemieckimi inżynierami.
EnglishThis beautiful object, the Swiss Army knife, which I get credit for participating in.
Ten piękny przedmiot - szwajcarski scyzoryk, za który dostałem uznanie za uczestnictwo w tym performance.
EnglishWe also have a considerable number of exemptions, so that it rather resembles a Swiss cheese.
Mamy także w efekcie sporą ilość wyłączeń, co sprawia, że nasz dokument przypomina szwajcarski ser.
EnglishIn my constituency, as you know, there is a problem with customs clearance at the Swiss border.
W moim okręgu wyborczym, jak państwo wiedzą, są problemy z odprawą celną na granicy ze Szwajcarią.
EnglishWhen the Swiss population decides against the erection of minarets, this decision is accepted.
Gdy społeczeństwo szwajcarskie jest przeciwne wznoszeniu minaretów, to decyzja ta jest akceptowana.
EnglishI would now like to welcome a delegation from the Swiss Federal Assembly to the official gallery.
Chciałabym teraz przywitać na naszej galerii delegację ze szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego.
EnglishIn 2004, I was part of a delegation that visited the Swiss Parliament's Committee on Training.
W 2004 roku wchodziłam w skład delegacji, która odwiedziła komisję ds. szkoleń szwajcarskiego parlamentu.
EnglishEver see that little Swiss Army knife they have to fight with?
Widzieliście kiedyś nóż Armii Szwajcarskiej, którym walczą?
EnglishAnd you don't look like a crazy guy; you're a Swiss airline pilot, so you're rather a checklist kind of guy.
Nie wyglądasz na szaleńca. ~~~ Jesteś pilotem, czyli raczej pedantem.
EnglishThe Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
Szwajcarzy natomiast przekazują ją na niższe szczeble władzy - gdy tylko to możliwe, na poziom kantonów.

Synonimy (angielski) dla "Swiss":

Swiss
Swiss chard
Swiss people
English