EN

to swipe {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to swipe
volume_up
przeciągnąć {czas. dk} (kartę magnetyczną, płatniczą)
to swipe
volume_up
włożyć do czytnika {czas.} (kartę magnetyczną, płatniczą)
2. potoczny
to swipe
to swipe (też: to wham, to zonk)
3. "at sb/sth"
to swipe
volume_up
zamachnąć się {czas. zwr. dk} (na kogoś/coś)
to swipe
volume_up
zamierzyć się {czas. zwr.} (na kogoś/coś)

Przykłady użycia - "to swipe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlternatively, you can touch and swipe down the tab you want move.
Możesz też dotknąć karty, którą chcesz przenieść, i przesunąć palcem w dół.
EnglishYou can swipe to flip between pages or use the slider at the bottom of your screen.
Aby przewracać kolejne strony, możesz przesuwać palcem po ekranie lub użyć suwaka u dołu ekranu.
EnglishSwipe from the left to the right to return to other tabs.
Przesuń palcem od lewej strony do prawej, by wrócić do pozostałych kart.
EnglishIt is no different than asking to close down the whole salmon industry in Scotland in one swipe.
Nie różni się to niczym od prośby o zamknięcie całego sektora łososia w Szkocji za jednym posunięciem.
EnglishAs the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book.
Następnie można otworzyć książkę i przesuwać palcem rozdziały by przeglądać książkę.
EnglishYou can also swipe to switch tabs:
Możesz też przełączać karty, przesuwając palcem po ekranie: