"swiftly" po polsku

EN

"swiftly" - polskie tłumaczenie

volume_up
swiftly {przysł.}
PL
EN

swiftly {przysłówek}

volume_up
We acted swiftly then, and precisely for that reason, we will also act swiftly in the future.
Zadziałaliśmy wtedy szybko i dokładnie dlatego będziemy również szybko działać w przyszłości.
The third area where we will swiftly bring forward proposals is the Mediterranean Union.
Trzecim obszarem, w którym szybko przedstawimy propozycje, jest Unia Śródziemnomorska.
We must act very swiftly for the sake of consumers and for the sake of honest companies.
Musimy działać szybko dla dobra konsumentów i uczciwych przedsiębiorstw.
swiftly (też: apace, briskly, jauntily, quick)
swiftly (też: apace, hurriedly, quickly)
He sendeth out his commandment upon earth; His word runneth very swiftly.
On wysyła słowo swe na ziemię; bardzo prędko bieży wyrok jego.
and if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head.
Jeźli mi tak nagrodę czynicie, snadnieć i prędko i Ja obrócę nagrodę waszę na głowę waszę,.
And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hiss for them from the end of the earth; and, behold, they shall come with speed swiftly.
Bo podniesie chorągiew do narodu dalekiego, a zaświśnie nań od kończyn ziemi, a oto rychło i prędko przyjdzie.

Przykłady użycia - "swiftly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFrom now on, we are going to move things along more swiftly and thus satisfy everyone.
Od tej chwili będziemy pracować szybciej, by w ten sposób zadowolić każdego.
EnglishMember States could have reacted more swiftly when the banking crisis hit.
Państwa członkowskie mogły były zareagować szybciej, gdy uderzył w nas kryzys bankowy.
EnglishHowever, further reform measures need to be implemented swiftly and decisively.
Konieczne jest jednak szybkie i sprawne wprowadzenie dalszych reform.
EnglishThe third area where we will swiftly bring forward proposals is the Mediterranean Union.
Trzecim obszarem, w którym szybko przedstawimy propozycje, jest Unia Śródziemnomorska.
EnglishThe Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Rada prosi, abyśmy zrzekli się tych zasad i tym samym umożliwili bardziej płynne postępowanie.
EnglishWe must act very swiftly for the sake of consumers and for the sake of honest companies.
Musimy działać szybko dla dobra konsumentów i uczciwych przedsiębiorstw.
EnglishI hope it will be swiftly delivered in conformity with the conditions underlying the provision.
Mam nadzieję, że zostanie ona szybko przyznana zgodnie z warunkami jej udzielenia.
EnglishWe hope, too, that Parliament will be swiftly informed about this.
Również my mamy nadzieję, że Parlament będzie szybko o wszystkim informowany.
EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
Komisja szybko podjęła działania w odpowiedzi na oba apele wystosowane przez czynniki polityczne.
EnglishThe measures adopted in regional organisations need to be incorporated efficiently and swiftly.
Środki przyjmowane przez organizacje regionalne trzeba wdrażać skutecznie i szybko.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Wezwał Komisję do szybkiego podjęcia działań i ustanowienia zakazu sprzedaży poniżej ceny zakupu.
EnglishThe EU must therefore react swiftly and constructively to the dangerous tendencies mentioned.
UE musi zatem reagować szybko i konstruktywnie na wspomniane niebezpieczne tendencje.
EnglishThe Commission asked us to be quick and we have responded swiftly.
Komisja poprosiła nas o szybkie działanie i taka też była nasza odpowiedź.
EnglishHowever, it must proceed swiftly, so that no new divisions threaten stability in the area.
Musi jednak działać szybko, by zapobiec nowym podziałom zagrażającym stabilności w regionie.
EnglishThe Commission's services are now reaching out for solutions which can be swiftly implemented.
Służby Komisji poszukują teraz rozwiązań, które będą mogły być szybko wprowadzone w życie.
EnglishI am pleased that the EU has responded swiftly with EUR 196 million so far in assistance.
Cieszę się, że UE szybko zareagowała, wysyłając dotychczas pomoc w wysokości 196 milionów euro.
EnglishHe sendeth out his commandment upon earth; His word runneth very swiftly.
On wysyła słowo swe na ziemię; bardzo prędko bieży wyrok jego.
EnglishWe acted swiftly then, and precisely for that reason, we will also act swiftly in the future.
Zadziałaliśmy wtedy szybko i dokładnie dlatego będziemy również szybko działać w przyszłości.
Englishand if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head.
Jeźli mi tak nagrodę czynicie, snadnieć i prędko i Ja obrócę nagrodę waszę na głowę waszę,.
EnglishThis means, for example, adopting rules for the credit rating agencies, and doing so very swiftly.
Oznacza to, np. przyjęcie przepisów dotyczących agencji ratingowych, i to bardzo szybko.

Synonimy (angielski) dla "swiftly":

swiftly
English
swift
swiftness