EN swelling
volume_up
{rzeczownik}

swelling (też: wale, weal, welt, blain)
allergic reaction, swelling (oedema), or rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
Hypersensitivity reactions Angioedema Facial swelling/ oedema Urticaria
Reakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy Obrzęki twarzy Pokrzywka
You may notice wheals (localised swellings on your skin), or swelling of your lips and/or your tongue.
U pacjenta mogą wystąpić bąble (miejscowe opuchnięcie na skórze), obrzęk warg i (lub) języka.
swelling (też: puffiness)
allergic reaction, swelling (oedema), or rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
allergic reaction, allergic swelling (oedema), rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, brzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
Haemorrhage (bleeding at or around lesions), Oedema (oedema, swelling, inflammation), Peripheral oedema
Krwotok (krwawienie ze zmiany lub wokół niej), obrzęk (obrzęk, opuchlizna, zapalenie), obrzęki obwodowe
swelling (też: puffiness, tumefaction)
Transient swelling at the injection site following administration may occur.
Niekiedy obserwowano przemijające obrzmienie w miejscu podania preparatu.
Rare side effects are swelling of the face, lips and mouth may occur.
Rzadkimi działaniami niepożądanymi są obrzmienie twarzy, warg i jamy ustnej.
Very common: weakness/ fatigue; taste perversion; abdominal pain/ swelling.
Bardzo często: osłabienie lub zmęczenie, zaburzenia smaku, ból brzucha lub obrzmienie
swelling (też: swell)
You may notice wheals (localised swellings on your skin), or swelling of your lips and/or your tongue.
U pacjenta mogą wystąpić bąble (miejscowe opuchnięcie na skórze), obrzęk warg i (lub) języka.
Serious allergic reactions that could include rash, itching or hives on the skin, swelling of the
ciężkie reakcje alergiczne, w tym wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze, opuchnięcie
Swelling of the face, lips or eyes or difficulty with breathing are more serious symptoms and require urgent medical attention.
Poważniejsze objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej to opuchnięcie twarzy, ust lub oczu bądź trudności z oddychaniem.
swelling (też: can, flask, gourd, lump)
swelling (też: empyema)
swelling

Przykłady użycia - "swelling" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBlurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye has been reported.
Zgłaszano nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
EnglishJoint swelling, Bone pain, Facial pain, Musculoskeletal stiffness, Muscular weakness
kości, bóle twarzy, sztywność mięśniowo - szkieletowa, osłabienie mięśni
Englishexcess fluid in the body (oedema); swelling of the arms and legs (peripheral oedema)
nadmiar wody w organizmie (obrzęki); obrzęki kończyn górnych i dolnych (obrzęki obwodowe),
Englishuncommon: asthenia (extreme fatigue), malaise rare: oedema (swelling)
Niezbyt często: astenie (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie Rzadko: obrzęki
EnglishSwelling of the palms of hands and soles of feet followed by the hands and feet becoming scaly
obrzęki dłoni rąk i podeszew stóp prowadzące do złuszczania się skóry rąk i stóp,
Englishrashes (including red spots or blotches sometimes with blistering and swelling of the skin),
wysypka (w tym czerwone kropki lub plamki, czasem z powstawaniem pęcherzyków
EnglishAllergic or skin reactions such as face swelling, general allergic reactions including allergic
reakcji alergicznych lub odczynów skórnych, np. obrzęku twarzy, uogólnione reakcje
EnglishIf you observe any signs of infection around the tube, such as skin redness, swelling, pain or
W razie zaobserwowania dowolnych objawów zakażenia wokół miejsca wprowadzenia rurki,
Englishblurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye.
niewyraźne widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w obrębie tylnej części oka.
EnglishTemporary local reactions at the injection site, such as pain, numbness, reddening, and swelling
Częstymi działaniami niepożądanymi są przemijające reakcje miejscowe w okolicy
Englishtransient low blood pressure, vascular disorders (which can cause pain, redness and swelling in
przemijające niskie ciśnienie krwi, zaburzenia naczyń (mogące powodować ból,
EnglishIf you experience symptoms such as irregular heart beat, swelling such as of the ankles or
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak nierówne bicie serca lub obrzęki, na przykład
Englishrare: alcohol intolerance (in most cases, flushing, rash, burning, itching or swelling occurred
rzadko: nietolerancja alkoholu (w większości przypadków w krótkim czasie od przyjęcia
EnglishWhen you start taking insulin, water retention may cause swelling around your ankles ic
Po rozpocz ciu przyjmowania insuliny zatrzymanie wody w organizmie
EnglishUncommon: localised swelling, seroma, product migration when mixed with synthetic bone void filler
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Procedury medyczne i chirurgiczne
Englishblurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye.
nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
Englishif you experience symptoms like irregular heart beat, swelling such as of the ankles or legs,
jeśli u pacjenta wystąpią objawy takie jak nierówne bicie serca lub obrzęki, na przykład w
EnglishIf you have a special type of diabetic eye disease called macular oedema (swelling of the back
jeśli u pacjenta występuje związana z cukrzycą choroba oczu zwana obrzękiem plamki żółtej
EnglishRare side effects are swelling and itching of the face, lips and mouth.
Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi jest puchnięcie i swędzenie twarzy, warg i ust.
Englishallergic reaction characterised by rash, facial swelling, bronchial spasm or shock (anaphylaxis)
reakcje alergiczne charakteryzujące się wysypką, obrzękiem twarzy, skurczem oskrzeli lub