EN swell
volume_up
{rzeczownik}

swell (też: tumefaction)
swell (też: swelling)
Serious allergic reactions that could include rash, itching or hives on the skin, swelling of the
ciężkie reakcje alergiczne, w tym wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze, opuchnięcie
You may notice wheals (localised swellings on your skin), or swelling of your lips and/or your tongue.
U pacjenta mogą wystąpić bąble (miejscowe opuchnięcie na skórze), obrzęk warg i (lub) języka.
swollen hands, ankle or feet (oedema).
opuchnięcie dłoni, kostek lub stóp (obrzęki).
swell (też: outbreak, wave, ruffle)

Przykłady użycia - "swell" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.
Szata twoja nie wiotszała na tobie, i noga twoja nie napuchła przez te czterdzieści lat.
EnglishOf course, deficits inevitably swell in times of economic recession.
Oczywiście deficyty budżetowe w nieunikniony sposób rosną w okresie recesji gospodarczej.
EnglishBehold, if a river overflow, he trembleth not; He is confident, though a Jordan swell even to his mouth.
Izali uczyni przymierze z tobą, a przyjmiesz go za sługę wiecznego?
English♫ Gee, that's swell. ~~~ I guess you're just my fatal attraction-ie.
O kurka, fajnie! ♫ Takie już moje fatalne zauroczenie.
EnglishAlternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Alternatywnie, zasilą szeregi posłów niezrzeszonych.
Englishand this water that causeth the curse shall go into thy bowels, and make thy body to swell, and thy thigh to fall away.
Niechże przenikną te wody przeklęte wnętrzności twoje, aby opuchł żywot twój, i wypadło łono twoje; i odpowie niewiasta: Amen.
EnglishIt must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Podstawową zasadą musi być to, by nie tworzyć podwójnych struktur oraz by struktury Unii nie powiększały się bezcelowo.
Englisha high temperature (fever) swell ing around the face (oedema) or swollen glands in the neck, armpit or groin (lymphadenopathy)
drżenie trudności z zasypianiem biegunka suchość w jamie ustnej uczucie zmęczenia ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.
EnglishAn immigrant will only have the right to stay in the territory of a Member State of the EU if he works to swell the coffers of the plutocracy.
Imigrant będzie miał prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego UE, tylko jeśli będzie pracował na rzecz napełnienia skarbców plutokracji.
EnglishCoagulation, caramelization and gelatinization -- when the starch is thick and they absorb all the moisture that's around them, they -- they kind of swell, and then they burst.
Ścinanie się, karmelizacja i żelatynizacja – kiedy skrobia twardnieje i wchłania całą wilgoć dookoła, wtedy puchnie i pęka.
EnglishA tax on financial transactions would swell the EU coffers by about EUR 200 billion each year and help curb speculative activities, making them more expensive and therefore less attractive.
Podatek od transakcji finansowych zwiększyłby fundusze UE o około 200 miliardów euro rocznie i pomógłby ograniczyć spekulację, jako że stałaby się ona droższa i mniej atrakcyjna.