EN

sweetness {rzeczownik}

volume_up
The wise in heart shall be called prudent; And the sweetness of the lips increaseth learning.
Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.
Oil and perfume rejoice the heart; So doth the sweetness of a man's friend [that cometh] of hearty counsel.
Jako maść i kadzenie uwesela serce: tak słodkość przyjaciela uwesela więcej, niż własna rada.
But the fig-tree said unto them, Should I leave my sweetness, and my good fruit, and go to wave to and fro over the trees?
Którym odpowiedziało figowe drzewo: Izali opuszczę słodkość moję, i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawione było nad drzewy?
sweetness (też: cuteness)
Sweetness was born with the wiring which evolved.
Słodycz powstała z bodźcami, które ewoluowały.
So if you think first there was sweetness, and then we evolved to like sweetness, you’ve got it backwards; that’s just wrong.
Tak więc jeśli myślisz, że najpierw była słodycz, a później wyewoluowaliśmy aby lubić słodkie rzeczy, to pojmujesz to na opak, po prostu źle.

Przykłady użycia - "sweetness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe wise in heart shall be called prudent; And the sweetness of the lips increaseth learning.
Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.
EnglishAnything below eight percent sweetness is not sweet enough; anything above 12 percent sweetness is too sweet.
Potrzebny nam idealny punkt między 8 a 12." Wydaje się, że to nic trudnego.
EnglishOil and perfume rejoice the heart; So doth the sweetness of a man's friend [that cometh] of hearty counsel.
Jako maść i kadzenie uwesela serce: tak słodkość przyjaciela uwesela więcej, niż własna rada.
EnglishThen did I eat it; and it was in my mouth as honey for sweetness.
I zjadłem je, i były w ustach moich słodkie jako miód.
EnglishThe EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.
UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.
EnglishSweetness was born with the wiring which evolved.
Słodycz powstała z bodźcami, które ewoluowały.
EnglishAnd he said unto them, Out of the eater came forth food, And out of the strong came forth sweetness.
I rzekł do nich: Z pożerającego wyszedł pokarm, a z mocnego wyszła słodkość; i nie mogli zgadnąć onej zagadki przez trzy dni.
EnglishBut the fig-tree said unto them, Should I leave my sweetness, and my good fruit, and go to wave to and fro over the trees?
Którym odpowiedziało figowe drzewo: Izali opuszczę słodkość moję, i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawione było nad drzewy?
EnglishSo if you think first there was sweetness, and then we evolved to like sweetness, you’ve got it backwards; that’s just wrong.
Tak więc jeśli myślisz, że najpierw była słodycz, a później wyewoluowaliśmy aby lubić słodkie rzeczy, to pojmujesz to na opak, po prostu źle.