"sweet" po polsku

EN

"sweet" - polskie tłumaczenie

volume_up
sweet {rzecz.}
volume_up
sweet {przym.}
PL

"swe" - angielskie tłumaczenie

volume_up
swe {zaim.}
EN

EN sweet
volume_up
{rzeczownik}

sweet (też: bon-bon, bonbon, candy, fudge)
Madam President, two brothers were given a bag of sweets by their parents.
Pani przewodnicząca! Dwaj bracia dostali od rodziców torbę cukierków.
Perhaps on the last day there will also be a bag of sweets.
Być może w ostatnim dniu może być też torebka cukierków.
Wyglądają, jak cukierki.
sweet (też: delicacy, titbit, treat, tidbit)

Przykłady użycia - "sweet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.
Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.
EnglishBread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.
EnglishRanda, that's really sweet... but in America, doctors don't help the poor.
Randa, to naprawdę miło... ale w Ameryce, lekarze nie pomagaja biednym.
EnglishThe occurrence of Sweet's syndrome (acute febrile dermatosis) has been reported occasionally.
Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).
EnglishThough wickedness be sweet in his mouth, Though he hide it under his tongue,
A choć złość słodnieje w ustach jego, i tai ją pod językiem swoim;
EnglishOr what we call the "sweet gravy, stop me before I kill again!" ~~~ That is actually the device.
Coś co nazywamy "zatrzymajcie mnie zanim znowu kogoś zabiję" Tutaj trzyma telefon.
EnglishIt features two of these deep rovers, and I can criticize them because these sweet things are mine.
Występują w nim dwa głębinowe batyskafy i je mógłbym skrytykować, bo to moje dzieło.
EnglishOur sweet tooth is an evolved and instinctual preference for high-energy food.
Nasze upodobanie do słodyczy jest ewolucyjną i instynktowną preferencją pokarmów wysokoenergetycznych.
EnglishWhen I breathed out, my CO2 fed the sweet potatoes that I was growing.
Dwutlenek węgla w moim oddechu karmił hodowane przeze mnie bataty.
EnglishFor we are a sweet savor of Christ unto God, in them that are saved, and in them that perish;
Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;
EnglishIt was the honey in the water that made it sweet, it was the oil that made it sick.
Miód w wodzie ją osładzał, olej sprawiał, że chorowała.
English. ~~~ But I really like my tea sweet."
" "Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.
EnglishIn fact, we ate so many sweet potatoes I became orange with sweet potato.
Jedliśmy ich tyle, że w końcu zrobiłam się pomarańczowa.
EnglishAnything below eight percent sweetness is not sweet enough; anything above 12 percent sweetness is too sweet.
Potrzebny nam idealny punkt między 8 a 12." Wydaje się, że to nic trudnego.
EnglishLet thy meditation be sweet unto him: I will rejoice in Jehovah.
O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu.
EnglishWhen thou liest down, thou shalt not be afraid: Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen twój.
EnglishIt goes from slave trade to over-consumption of sugar with some sweet moments in between.
Zaczyna się od handlu niewolnikami kończy nadmierną konsumpcją cukru z kilkoma słodkimi momentami pomiędzy.
Englishand for the drink-offering thou shalt offer the third part of a hin of wine, of a sweet savor unto Jehovah.
Wina także na ofiarę mokrą trzecią część hynu ofiarować będziesz na wdzięczną wonność Panu.
EnglishStolen waters are sweet, And bread [eaten] in secret is pleasant.
Wody kradzione słodsze są, a chleb pokątny smaczniejszy.