EN

sweep {rzeczownik}

volume_up
You have to listen to them and give them answers because, just as you have said, Mr President, sweeping the dust under the carpet leads to difficulties in the future.
Musicie wysłuchać tych ludzi i udzielić im odpowiedzi, ponieważ jak powiedział pan prezydent, zamiatanie brudu pod dywan powoduje spiętrzenie trudności w przyszłości.

Przykłady użycia - "sweep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe cannot overfish these waters, just pay, sweep up the last fish and then go.
Nie możemy przełowić tych wód, po prostu zapłacić, zgarnąć ostatnią rybę i zniknąć.
EnglishAs whirlwinds in the South sweep through, it cometh from the wilderness, from a terrible land.
Jako wicher na południe bieży, tak przyjdzie z puszczy, z ziemi strasznej.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Na górze, część zawołania się pokrywa: "woop, woop, woop." Delfiny z pary wołają: "wo-ot, wo-ot, wo-ot."
EnglishWe virtually made a clean sweep on all the core elements.
Na dobrą sprawę w odniesieniu do podstawowych elementów odnieśliśmy serię sukcesów.
EnglishThen shall he sweep by [as] a wind, and shall pass over, and be guilty, [even] he whose might is his god.
Tedy się odmieni duch jego, a wystąpi i przewini, myśląc, że ta moc jego jest boga jego.
EnglishI suggest we do not sweep these points of criticism under the carpet when we adopt the resolution tomorrow.
Sugeruję, byśmy przyjmując jutro rezolucję nie zmiatali tych krytycznych uwag pod dywan.
EnglishHe's into some super-secure file...... something called " Caviar Sweep
Otworzył plik do ochrony, nazwany " Caviar Sweep "
EnglishWe cannot sweep minority issues in Europe under the carpet.
Nie możemy unikać kwestii związanych z mniejszościami w Europie.
EnglishThe Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Komisja ma zamiar w dalszym ciągu rozwijać ten mechanizm i zaplanowała dalsze przeszukania na ten rok.
EnglishRacism and injustice and violence sweep our world, bringing a tragic harvest of heartache and death.
Na świecie szerzą się rasizm, niesprawiedliwość i przemoc, przynosząc tragiczny plon w postaci niepokoju i śmierci.
EnglishSo, they do what they do in nature when they're looking for something -- they sweep things out of the way with their beak.
Więc robią to co w naturze kiedy szukają czegoś -- odrzucają wszystko z ich drogi za pomocą dzioba.
EnglishWe cannot sweep these problems under the carpet!
EnglishWe are just about to sweep one of these values under the carpet and my group cannot vote in favour of that.
Jesteśmy o krok od zamiecenia jednej z tych wartości pod dywan, a na to moja grupa nie będzie mogła przystać w głosowaniu.
Englishbehold, I will utterly sweep away Baasha and his house; and I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat.
Otoż ja wygładzę potomki Baazy, i potomki domu jego, a uczynię dom twój, jako dom Jeroboama, syna Nabatowego.
EnglishWhy not step up our efforts and do some kind of enforcement sweep in the car rental industry also?
Dlaczego nie mielibyśmy zwiększyć naszych wysiłków i skontrolować, czy do przepisów stosują się także przedsiębiorstwa wynajmu samochodów.
EnglishWe can read about it in the Galvin report and elsewhere, but attempts are being made to sweep this under the carpet.
Możemy o tym przeczytać w sprawozdaniu Galvina i w innych sprawozdaniach, jednak pojawiają się próby zatuszowania sprawy.
EnglishNot even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus.
Nawet Robertowi Mugabe w Zimbabwe nie udał się taki ruch, jaki wykonał prezydent Łukaszenko na Białorusi w zeszłym miesiącu.
EnglishI will also make it a possession for the porcupine, and pools of water: and I will sweep it with the besom of destruction, saith Jehovah of hosts.
I uczynię je osiadłością bąków, i kałużami wód, i wymiotę go miotłą spustoszenia, mówi Pan zastępów.
EnglishInstead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
Zamiast tego chiński rząd najwyraźniej postanowił zamieść pod dywan kwestie dotyczące praw człowieka, aresztując działaczy i protestujących.
Englishto sweep sth under the carpet

"sweeping generalization" - polskie tłumaczenie

sweeping generalization
Polish
  • zamiatanie uogólnienie
  • zamiatanie uogólnienia
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"sweeping gestures" - polskie tłumaczenie

sweeping gestures
Polish
  • zamiatanie gestów
Więcej chevron_right

"sweeping the globe" - polskie tłumaczenie

sweeping the globe
Polish
  • zamiatanie globu
  • zamiatanie kuli ziemskiej
Więcej chevron_right