"Sweden" po polsku

EN

"Sweden" - polskie tłumaczenie

volume_up
Sweden {nazwa wł.}
PL
EN

Sweden {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Sweden deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Szwecja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
Sweden was the first country to have environmental impact assessments.
Szwecja była pierwszym państwem, które przeprowadzało oceny oddziaływania na środowisko.
Slowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
Szwecja powoli zaczęła zdawać sobie sprawę z bliskości i zależności od Europy.

Przykłady użycia - "Sweden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlerlisin, Virlix, Reactine 5mg/ 5ml solución oral, Zyrtec solución oral Sweden:
Alerlisin, Virlix, Reactine 5mg/ 5ml solución oral, Zyrtec solución oral Szwecja:
EnglishSlowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
Szwecja powoli zaczęła zdawać sobie sprawę z bliskości i zależności od Europy.
EnglishWe never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)
EnglishSwedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Sweden
Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE- 111 60 Sztokholm Szwecja
EnglishApoteket AB Produktion & Laboratorier Prismavägen 2 SE-141 75 Kungens Kurva Sweden
Apoteket AB Produktion & Laboratorier Prismavägen 2 SE- 141 75 Kungens Kurva Szwecja
EnglishSwedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Sweden
Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE- 111 60 Stockholm Szwecja
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishThe same also applies to Sweden, of course, which we have been discussing here today.
To samo dotyczy oczywiście Szwecji, o której rozmawialiśmy dzisiaj w tym miejscu.
EnglishMerck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden
Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE- 10435 Sztokholm Szwecja
EnglishManufacturer Ferring AB Soldattorpsvägen 5 Box 30047 SE - 20061 Limhamn Sweden
Wytwórca Ferring AB Soldattorpsvägen 5 Box 30047 SE- 200 61 Limhamn Szwecja
EnglishSwedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Sweden
Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE- 111 60 Stockholm Sweden
EnglishFinland outside NATO is in good company with Sweden, Austria and Switzerland.
Pozostając poza NATO, jest w dobrym towarzystwie - ze Szwecją, Austrią i Szwajcarią.
EnglishToday Sweden is a country that appreciates and takes a positive view of EU membership.
Dziś Szwecja jest krajem, który docenia i uznaje członkostwo w UE za pozytywne.
EnglishWe in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
Szwecja, podobnie jak cała UE, w ubiegłych latach zajmowała się tą kwestią.
EnglishThis question is one of the most important environmental issues for Sweden and the EU.
Problem ten jest jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych dla Szwecji i UE.
EnglishIn Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
W Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Zabrał ze sobą kartę bankową, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.
EnglishNearly two in three Swedes believe that EU membership is good for Sweden.
Niemal dwóch na trzech Szwedów uważa, że członkostwo w UE jest dobre dla Szwecji.
EnglishI know the impact in Sweden is significant, and it is much less so in Ireland.
Wiem, że w Szwecji ten wpływ jest znaczny, a w Irlandii o wiele mniejszy.
EnglishIts members include three EU Member States - Sweden, Denmark and Finland.
Do członków Rady należą trzy państwa członkowskie UE - Szwecja, Dania i Finlandia.

Synonimy (angielski) dla "Sweden":

Sweden