"swede" po polsku

EN

"swede" - polskie tłumaczenie

PL
EN

swede {rzeczownik}

volume_up
1. Gastronomia, Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "swede" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou have one of them, for example, in the shape of the Swede, that is true.
EnglishYou, as a Swede, understand what this is about.
EnglishIt is a different European Union - a stronger and a better Union - for a number of reasons, some of which I as a Swede am very proud to mention.
Jest to już inna Unia Europejska - Unia mocniejsza i lepsza - z wielu powodów, których kilka z dumą jako Szwed przedstawię.
EnglishCommissioner, you can read up on what I said to your fellow Swede Anna Lindh - in a long speech at the Nice Summit - in this area.
Pani komisarz! Może pani przeczytać, co powiedziałem na ten temat pani rodaczce, Annie Lindh podczas obszernego wystąpienia na szczycie w Nicei.
EnglishI am a Swede, so I may be a little subjective on this issue, but I think we all have a reason to be proud of what we have achieved during this period.
Jestem Szwedem, więc moje podejście do tej kwestii może zostać uznane za zbyt subiektywne, ale uważam, że wszyscy mamy powody do dumy z tego, co osiągnęliśmy w tym okresie.
English(SV) Mr President, as a Swede it is with pride that I listen to the Swedish Presidency's priorities and I am also proud to be able to welcome the Prime Minister of Sweden back here again.
(SV) Panie przewodniczący! Jako Szweda rozpiera mnie duma, gdy słyszę o priorytetach szwedzkiej prezydencji, jestem również dumny, że mogę tu ponownie powitać premiera Szwecji.