"to swear at" po polsku

EN

"to swear at" - polskie tłumaczenie

EN

to swear at {czasownik}

volume_up
1. "sb/sth"
to swear at
volume_up
kląć na {czas.} (kogoś/coś)

Przykłady użycia - "to swear at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishThou shalt fear Jehovah thy God; and him shalt thou serve, and shalt swear by his name.
Pana, Boga twego, bać się będziesz, jemu służyć, a przez imię jego przysięgać.
EnglishThe European Union continues to swear by the policy of uncritically increasing growth in GDP.
Unia Europejska obstaje przy polityce bezkrytycznego zwiększania wzrostu PKB.
Englishbut I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;
Ale Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą;
EnglishYou give a child the license to swear, they lose all interest in it.
Kiedy pozwolisz dziecku przeklinać wtedy z przekory przestanie to robić.
EnglishAnd the men said unto her, We will be guiltless of this thine oath which thou hast made us to swear.
I rzekli jej mężowie oni: Będziemy wolni od przysięgi tej, którąś nas poprzysięgła,
EnglishNeither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa białym albo czarnym uczynić.
EnglishAnd the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!
I ten moment, w którym dotarło to do mnie, przysięgam, był wspaniały.
EnglishAnd though they say, As Jehovah liveth; surely they swear falsely.
Ale choć mówią: Jako żyje Pan, tedy przecię krzywo przysięgają.
EnglishThen began he to curse and to swear, I know not the man.
Tedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka; a zarazem kur zapiał.
EnglishAnd I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
I wybiegłam z gabinetu. ~~~ "Będę jeździć, będę jeździć.
EnglishAnd I swear, you could see the future in that woman's eyes.
W oczach tej kobiety widziałam nadzieję na przyszłość.
EnglishBut if ye will not hear these words, I swear by myself, saith Jehovah, that this house shall become a desolation.
Lecz jeżli nie posłuchacie tych słów, sam na się przysięgam, mówi Pan, że ten dom pustynią będzie.
EnglishBut if thou utter this our business, then we shall be guiltless of thine oath which thou hast made us to swear.
Lecz jeźli wydasz tę sprawę naszę, tedy będziemy wolni od przysięgi twojej, którąś nas poprzysięgła.
EnglishThou shalt fear Jehovah thy God; him shalt thou serve; and to him shalt thou cleave, and by his name shalt thou swear.
Pana, Boga twego, będziesz się bał, jemu służył, przy nim trwał, i przez imię jego przysięgał.
EnglishAnd I kept -- I said, you know, I swear to God I tasted star anise.
EnglishI see this, and I'm sure scared -- and I swear on stage -- shitless about blogs, because this is not something that's friendly.
Rozumiem to, też mnie przerażają... i klnę tutaj na blogi, ponieważ to nie jest nic miłego.
Englishand gavest them this land, which thou didst swear to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey;
A podałeś im tę ziemię, o którąś przysiągł ojcom ich, żeś im miał dać ziemię opływającą mlekiem i miodem.
EnglishThe Pharaoh got -- (Laughter) I swear to God. (Laughter) The Pharaoh got wind of this and wanted to taste it.
Zaczął się go domagać, Spróbował i się zakochał.
EnglishI swear she said that she'll be his daughter - in-law.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to swear at"

at przyimek
at rzeczownik
Polish
to get at czasownik
to grind away at czasownik