EN

sway {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "sway" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have had a few altercations with the Council but have held sway in the end.
Było między nami a Radą kilka napiętych sytuacji, ale ostatecznie nie zmieniliśmy naszego stanowiska.
English. - Mr President, Uganda is a deeply Christian country where traditional values hold sway.
autor. - Panie przewodniczący! Uganda to kraj głęboko chrześcijański, w którym rządzą tradycyjne wartości.
EnglishThis will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.
Doprowadzi to do konkurencji pomiędzy państwami, regionami i pracownikami, gdzie dominuje prawo dżungli.
EnglishCertainly, throughout the world differing values hold sway.
Oczywiście na świecie dominują różne wartości.
EnglishOn the right hand side, gravity holds sway.
EnglishBe that as it may, it would appear that the time has not yet come for such an idea, not while Mrs Merkel's ideas hold sway over Europe.
Tak czy inaczej, wygląda na to, że nie nadszedł jeszcze czas na takie koncepcje; nie teraz, gdy kontrolę nad Europą sprawują idee pani Merkel.
Englishto sway sb
Englishunder the sway of sb
EnglishSo, we have a little carpet that you can look at your amount of postural sway, and look at the changes in your postural sway over many months.
Więc, mamy mały dywan, na którym możecie zobaczyć ilość zachwiań postawy, i popatrzeć na zmiany w zachwianiach postawy w przeciagu miesięcy.
EnglishThe bizarre and absurd principle whereby more assistance is given to those who are richer and less to those who are poorer is to continue to hold sway in the agricultural sector.
Ma trwać dalej ta przedziwna, absurdalna zasada, że w rolnictwie bogatszym pomaga się więcej, a biedniejszym mniej.
EnglishThe earth shall stagger like a drunken man, and shall sway to and fro like a hammock; and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall, and not rise again.
Chwiejąc chwiać się będzie ziemia jako pijany a przeniesiona będzie jako budka; bo ją obciąży nieprawość jej, i upadnie, a więcej nie powstanie.
EnglishIssues such as human rights, the rule of law and good governance, which some of our fellow Members have already addressed today, do not hold any sway at the moment for the Chinese in Africa.
Kwestie takie, jak prawa człowieka, rządy prawa i dobre zarządzanie, o których częściowo mówili dziś inni koledzy posłowie, nie mają żadnego znaczenia dla Chińczyków.

"sway gently" - polskie tłumaczenie

sway gently
Polish
  • kołysaj się delikatnie
  • delikatnie kołysać
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "sway":

sway