"swat" po polsku

EN

"swat" - polskie tłumaczenie

volume_up
swat {rzecz.}
PL

"swat" - angielskie tłumaczenie

EN

swat {rzeczownik}

volume_up
PL

swat {męski}

volume_up
swat (też: swatka)

Przykłady użycia - "swat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFour for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
EnglishSo we tried to come up with a way, as a group, to have a kind of design SWAT team.
Jako zespół, staraliśmy się więc wymyślić sposób, na stworzenie czegoś w rodzaju oddziału SWAT architektów.
EnglishI'm younger and I'm faster and I want to blow up the fly swat.
Jestem młodszy i szybszy i chcę wysadzić tę klapkę na muchy.
EnglishYou're familiar with these cells because they are the ones that frustrate you when you try to swat the fly.
Znacie te komórki ponieważ to właśnie one odpowiadają za waszą frustrację gdy próbujecie pacnąć muchę.
EnglishAnd I'm an IDP, an internally displaced person, from Swat.
Jestem jednym z uchodźców wewnętrznych ze Swat.
EnglishHazrat Ali is from a poor farming family in Swat.
EnglishThis is a country which shares a nearly 1 500 km border with Afghanistan, and which lies close to the Swat Valley in Pakistan.
Ten kraj ma prawie 1500 km wspólnej granicy z Afganistanem i leży w pobliżu doliny Swat w Pakistanie.
EnglishAnd swat us away like flies, the way we swat away flies when we go into the rainforest and start logging it. ~~~ We can look at our own history.
I będą odganiać nas jak muchy, w podobny sposób jak my odganiamy muchy kiedy wkraczamy do lasów deszczowych i zaczynamy je wycinać.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a 14-year-old boy in Hakkari was beaten into a coma by a SWAT team policeman.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W Hakkari 14-letni chłopiec został pobity do utraty przytomności przez policjanta z zespołu SWAT.
EnglishMr President, I rise to express my concern about thousands of innocent civilians who have been turned into refugees in their own homeland by the Taliban in the Swat Valley.
Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić niepokój w związku z losem tysięcy niewinnych cywilów, których talibowie z doliny Swat uczynili uchodźcami w ich własnej ojczyźnie.