EN

swarm {rzeczownik}

volume_up
swarm (też: hive)
Those of you who grew up in India, do you remember in your childhood, dragonflies, swarms of dragonflies?
Ci z was, którzy dorastali w Indiach, czy pamiętacie z dzieciństwa roje ważek?
And after a while he returned to take her; and he turned aside to see the carcass of the lion: and, behold, there was a swarm of bees in the body of the lion, and honey.
A wróciwszy się po kilku dniach, aby ją pojął, zstąpił, aby oglądał on ścierw lwi, a oto, rój pszczół był w ścierwie lwim, i miód.
What you see here is a madly swarming mass of particles, each of which represents a single human feeling that was stated in the last few hours.
Widzicie tu zwariowany rój cząsteczek, z których każda przedstawia jedno ludzkie uczucie wyrażone w ciągu kilku ostatnich godzin.

Przykłady użycia - "swarm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou might wonder what exactly is the advantage to being in a swarm, so you can think of several.
Można się zastanawiać, jaki zysk niesie bycie w roju. ~~~ Jest kilka takich korzyści.
English. ~~~ He said, "Just think of it as a swarm of partons moving real fast."
Powiedział: "Pomyślcie o protonie jako o roju partonów, poruszających się bardzo szybko."
EnglishThey kind of have their own physics, and they swarm wildly around, kind of exploring the world of life.
Podlegają niejako własnym prawom fizyki, pędzą we wszystkie strony jak gdyby badając życie.
EnglishAs I say, if you're in a swarm, your odds of being the unlucky one are reduced as compared to a small group.
W dużym stadzie szanse, że to nam się dostanie, są małe, w porównaniu do niewielkiej grupy.
EnglishSee if you can see those waves propagating through the swarm.
Widzicie fale rozchodzące się po chmarze ptaków?
EnglishWhen you're small and vulnerable, like these starlings, or like the fish, it helps to swarm to avoid predators, to confuse predators.
Gdy jest się małym i bezbronnym, jak te szpaki lub jak ryby, rojenie się pomaga unikać i dezorientować drapieżców.
EnglishAnd God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.
EnglishAnd after a while he returned to take her; and he turned aside to see the carcass of the lion: and, behold, there was a swarm of bees in the body of the lion, and honey.
A wróciwszy się po kilku dniach, aby ją pojął, zstąpił, aby oglądał on ścierw lwi, a oto, rój pszczół był w ścierwie lwim, i miód.
English. ~~~ Just think of the proton as an assemblage of little particles -- a swarm of little particles." ~~~ He called them partons.
Feynman powiedział: "Zapomnijcie o tym i pomyślcie o protonie jako o roju małych cząstek... Chmarze cząstek." Feynman nazwał te cząstki partonami.

Synonimy (angielski) dla "swarm":

swarm