EN

to swap [swapped|swapped] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Yours is the other way around, so swap it around.
U ciebie jest odwrotnie, więc zamień je z powrotem.
Lo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
Patrzcie i podziwiajcie w Reseda w Kalifornii był użytkownik, który chciał zamienić jego lub jej "jak nową" kopię "Seksu w wielkim mieście" za moją kopię serialu "24 godziny".
We'll swap the axis. ~~~ Here you have child mortality -- that is, survival -- four kids dying there, 200 dying there. ~~~ And this is GDP per capita on this axis.
Zamienimy jeszcze osie: tutaj śmiertelność dzieci - czyli współczynnik przeżycia - czworo dzieci umiera tutaj, a 200 tam i na tej osi PKB na jednego mieszkańca.
to swap (też: to move)
2. Amerykański angielski
to swap (też: to swop)
to swap (też: to swop)

Przykłady użycia - "to swap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
EnglishSo you want to swap those out with some good, sustainably harvested fish.
Więc lepiej zastąpić je smaczną, ekologicznie poławianą rybą.
EnglishSo what we added is a second element to our network, which is a battery swap system.
Dlatego infrastruktura przewiduje wymianę akumulatorów.
EnglishThe EUR/CHF foreign exchange swap had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishThese foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishExtension of swap facility agreement with the Bank of England
Przedłużenie umowy swapowej z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii
EnglishFathers still sell their daughters or swap them for cattle.
Ojcowie nadal sprzedają swoje córki lub wymieniają je za bydło.
EnglishIf you had charge spots everywhere, and you had battery swap stations everywhere, how often would you do it?
Gdyby gniazdka były wszędzie i mielibyśmy dużo takich stacji, jak często trzeba by wymieniać?
EnglishThese two foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishThe whole point of trade is to swap on the back of differences.
Istotą handlu jest wymiana pomimo dzielących różnic.
EnglishNow the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.
Najprostszą analogią dla handlu zamiennego jest jakby portal randkowy dla wszystkich niechcianych nośników.
EnglishProlongation of the swap agreement with the Bank of England
EnglishYours is the other way around, so swap it around.
U ciebie jest odwrotnie, więc zamień je z powrotem.
EnglishOK, swap them around, put your right hand up.
OK, zamieńcie ręce, podnieście do góry prawą.
EnglishWe said that if you stop to swap your battery more than 50 times a year we start paying you money because it's an inconvenience.
Wpisaliśmy to nawet do kontraktu: jeśli musisz wymieniać akumulator ponad 50 razy w roku, zapłacimy ci za niewygodę.
EnglishOn Friday, 5 December 2008, a EUR/CHF foreign exchange swap operation of CHF 0.7 billion, with a maturity of 84 days, was settled.
W piątek 5 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni.
EnglishOn Friday, 19 December 2008, a EUR/CHF foreign exchange swap operation of CHF 0.9 billion, with a maturity of 84 days, was settled.
W piątek 19 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,9 mld CHF, z terminem 84 dni.
EnglishAnd then I swap it out with the students and actually re-release that carbon black.
Następnie, wraz ze studentami wykorzystujemy odfiltrowaną sadzę, przetwarzamy ją i robimy ołówki, których długość uzmysławia, jak dużo brudu usunęliśmy z powietrza.
EnglishI will swap the bubbles to a map.
EnglishIn addition, on the same day a further EUR/USD foreign exchange swap operation of USD 1.5 billion, with a maturity of 84 days, was settled.
Ponadto tego samego dnia nastąpiło rozliczenie kolejnego swapa walutowego EUR/USD na kwotę 1,5 mld USD, z terminem 84 dni.

Synonimy (angielski) dla "swap file":

swap file
English