EN

swan {rzeczownik}

volume_up
But they happened to be wild dogs living there, and it was right by the water, so there were swans and ducks swimming around and trees growing everywhere and bees nesting in the sugar barrels.
Obok na wodzie unosiły się łabędzie i kaczki, Obok na wodzie unosiły się łabędzie i kaczki, rosły drzewa, a w beczkach po cukrze mieszkały pszczoły.

Przykłady użycia - "swan" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUnderneath this, like the story of the swan, is a million things very difficult to do.
Na ten przedmiot, jak w historii o łabędziu, składa się milion strasznie trudnych czynności.
EnglishIt's really taking individualized medicine to a new height and it's hyper-innovative, and I think it represents the black swan of medicine.
Wynosi to zindywidualizowaną medycynę na wyższy poziom, jest hiper-innowacyjne.
EnglishA Swan-Ganz catheter may be considered for monitoring pulmonary artery pressure and wedge pressure during the ILP and in the post-operative period.
Można rozważyć założenie cewnika Swana- Ganza w celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej i ciśnienia zaklinowania podczas ILP i w okresie pooperacyjnym.

Synonimy (angielski) dla "swan":

swan
black swan
mute swan