"swamped" po polsku

EN

"swamped" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

swamped {przymiotnik}

volume_up
swamped (też: collapsed)
swamped

Przykłady użycia - "swamped" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTroops who were already late in getting there were swamped by the chaos.
I tak już spóźnione oddziały nie dotarły na miejsce z uwagi na panujący chaos.
EnglishBritain is already swamped with immigrants and asylum seekers from the EU and beyond.
Wielka Brytania jest już pełna imigrantów i osób ubiegających się o azyl z UE i spoza niej.
EnglishDutch cities have already been swamped by hordes of Poles, Romanians and Bulgarians.
Holenderskie miasta zalewają już hordy Polaków, Rumunów i Bułgarów.
EnglishThe image of Naples swamped by rubbish has spread around the world.
Widok Neapolu tonącego w śmieciach obiegł cały świat.
EnglishA smaller country must not be swamped by a larger country.
Mniejsze kraje nie mogą być zdominowane przez większe .
EnglishThe EU has swamped the United Kingdom with extra workers.
UE zalewa Wielką Brytanię masą dodatkowych pracowników.
EnglishFrance and Europe are being swamped with immigrants.
EnglishThey feel swamped and insecure.
EnglishWith all measures, it must at any rate be ensured that small and medium-sized enterprises are not swamped by bureaucratic expense.
W przypadku wszelkich stosowanych środków należy zadbać, aby małe i średnie przedsiębiorstwa nie zostały przytłoczone kosztami biurokracji.
EnglishThe rapporteur and the Committee on Constitutional Affairs have decided to reject this procedure, for fear of being swamped with amendments.
Pan poseł sprawozdawca, wspólnie z Komisją Spraw Konstytucyjnych, postanowił odrzucić tę procedurę, w obawie przed zalewem poprawek.
Englishto be swamped with work
Englishto be swamped with work

Synonimy (angielski) dla "swamp":

swamp