EN

swamp {rzeczownik}

volume_up
Syrena wyłoniła się z bagna.
Życie rozkwitało na bagnach.

Przykłady użycia - "swamp" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe land that remains turns into swamp or desert.
Tereny pozostałe po nich ulegają zabagnieniu lub pustynnieniu.
EnglishAnd those are the peat swamp forests on 20 meters of peat, the largest accumulation of organic material in the world.
To bagienne lasy torfowe, na 20 metrach torfu, największe skupisko materii organicznej na świecie.
EnglishMaybe it was swamp gas, but -- (Laughter) -- I know what I saw.
EnglishThat, of course, is the Slavic swamp mermaid.
EnglishOr the swamp at Gramercy Park, right here.
EnglishMermaid come out of swamp.
EnglishAnd as I was modeling this mangrove swamp, I was thinking to myself, "How do you put a box around this?"
Pracowałam tam nad modelem namorzynów w ramach programu limitów zanieczyszczeń Protokołu z Kioto.
EnglishIf those 'limitrophe' tribes are not respected and their destiny remains marginal, we are all drawn into a swamp of neo-colonialism inside the new Europe.
Jeśli te "pograniczne” społeczności nie są respektowane, a ich przyszłość jest marginalizowana, oznacza to, że nowa Europa ugrzęzła w bagnie neokolonializmu.
EnglishThe aim is not to swamp ourselves with information, but to have information management tools that make the exchange as effective as possible.
Chodzi o to, by nie pogrążyć się w otmętach informacyjnej powodzi, ale by dysponować narzędziami zarządzania informacjami, które uczynią wymianę możliwie najbardziej skuteczną.

Synonimy (angielski) dla "swamp":

swamp