EN

swallow {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
swallow (też: gulp, nip, sip, slug, slurp, swig)
2. Ornitologia
One opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Jeden sondaż opinii publicznej daje tyle pewności, co jedna jaskółka czyniąca wiosnę.
As the sparrow in her wandering, as the swallow in her flying, So the curse that is causeless alighteth not.
Jako się ptak tam i sam tuła, i jako jaskółka lata: tak przeklęstwo niezasłużone nie przyjdzie.
jedna jaskółka wiosny nie czyni

Przykłady użycia - "swallow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishREYATAZ oral powder is available for patients who are unable to swallow capsules.
REYATAZ, proszek doustny jest dostępny dla pacjentów, którzy nie mogą połykać kapsułek.
EnglishThe oral powder can be used in patients who are unable to swallow capsules.
Proszek doustny można stosować u pacjentów, którzy nie są w stanie połykać kapsułek.
EnglishHear this, O ye that would swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail,
Słuchajcież tego, którzy pożeracie ubogiego, abyście wygubili chudziny z ziemi;
EnglishAMMONAPS tablets should not be given to children who are not able to swallow tablets.
Tabletek AMMONAPS nie należy podawać dzieciom, które nie mogą ich połknąć.
EnglishSwallow your tablet with a full glass of plain water (at least 180 ml).
Tabletkę należy połknąć popijając pełną szklanką zwykłej wody (co najmniej 180 ml)
EnglishDo not chew the granules present in the suspension, simply swallow them.
Nie rozgryzać granulek zawartych w zawiesinie – należy je po prostu połknąć.
EnglishOne opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Jeden sondaż opinii publicznej daje tyle pewności, co jedna jaskółka czyniąca wiosnę.
Englishwhen given to small children, since they may not be able to swallow the tablets and may choke.
w przypadku podawania małym dzieciom, ponieważ mogą one nie być w stanie połknąć
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
" Watacha musiała uporać się z ego, wpsółpracować i działać razem.
Englishto swollen face, tongue or pharynx, difficulty to swallow, hives and difficulties to breathe
obrzęku twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywki i trudności w
EnglishAlways swallow the capsules or tablets whole with plenty of water.
Kapsułki lub tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody.
EnglishIt is therefore important that you do not suck, chew or swallow the tablet.
Dlatego ważne jest, aby nie ssać, nie żuć lub nie połykać tabletki.
EnglishCytotoxic Do not open, crush or chew the capsules, swallow whole.
Lek cytotoksyczny Nie otwierać, nie rozgniatać, nie żuć kapsułek, połykać w całości.
EnglishSwallow the capsules whole with a drink, without opening or crushing them.
Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierając ich ani nie rozgniatając, popijając płynem.
EnglishSwallow the tablet whole, with a glass of water, do not chew or break the tablet.
Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, bez rozgryzania lub kruszenia tabletki.
EnglishLet us swallow them up alive as Sheol, And whole, as those that go down into the pit;
Pożremyż ich żywo, jako grób, a całkiem, jako zstępujących w dół;
EnglishSwallow the tablets whole with a glass of water before the meal.
Należy połknąć tabletkę w całości przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
EnglishSwallow Agenerase capsules whole with water or another drink.
Kapsułki Agenerase należy połykać w całości, popijając wodą lub innym napojem.
EnglishSwallow the tablet whole with water, with or without food.
Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą, z posiłkiem lub bez posiłku.
EnglishTaking Tamiflu with food and drink Swallow Tamiflu with water.
Stosowanie leku Tamiflu z jedzeniem i piciem Lek Tamiflu należy połykać popijając wodą.

Synonimy (angielski) dla "swallow":

swallow
swallow hole