"Svalbard" po polsku

EN

"Svalbard" - polskie tłumaczenie

volume_up
Svalbard {nazwa wł.}
PL

"Svalbard" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Svalbard {nazwa wł.}
EN

Svalbard {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Svalbard
These are not just crop plants, as you might have seen stored in Svalbard in Norway -- fantastic work there.
To nie tylko rośliny uprawne, tak jak być może znają to Państwo ze zbiorów w Svalbard w Norwegii. ~~~ To fantastyczny projekt.
PL

Svalbard {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Svalbard
To nie tylko rośliny uprawne, tak jak być może znają to Państwo ze zbiorów w Svalbard w Norwegii. ~~~ To fantastyczny projekt.
These are not just crop plants, as you might have seen stored in Svalbard in Norway -- fantastic work there.

Przykłady użycia - "Svalbard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd this next picture shows it in context, in Svalbard.
Na kolejnym zdjęciu widać centrum i jego otoczenie, na Svalbardzie.
EnglishThese are not just crop plants, as you might have seen stored in Svalbard in Norway -- fantastic work there.
To nie tylko rośliny uprawne, tak jak być może znają to Państwo ze zbiorów w Svalbard w Norwegii. ~~~ To fantastyczny projekt.
EnglishThe Svalbard Global Seed Vault is a wonderful gift that Norway and others have given us, but it's not the complete answer.
Svalbardzki Globalny Bank Nasion jest cudownym darem, który dała nam Norwegia i inne państwa, ale nie jest to pełna odpowiedź.