EN

suspicion {rzeczownik}

volume_up
suspicion (też: hunch, inkling)
Może się mylę, lecz takie podejrzenie jest mimo wszystko uzasadnione.
There is a suspicion that some are not playing fair.
Istnieje podejrzenie, że nie wszyscy grają fair.
Every suspicion that human rights have been violated, by any of the sides, should be checked.
Każde podejrzenie łamania praw człowieka przez którąkolwiek ze stron powinno zostać zweryfikowane.
Suspicion of our fellow men has dominated relations between the countries of Europe.
W kontaktach między europejskimi krajami dominowała podejrzliwość naszych rodaków.

Przykłady użycia - "suspicion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSuspicion of our fellow men has dominated relations between the countries of Europe.
W kontaktach między europejskimi krajami dominowała podejrzliwość naszych rodaków.
EnglishIt should also provide an opportunity to clear substances of suspicion.
Powinna również umożliwiać uwolnienie niektórych substancji z podejrzeń.
EnglishWe can no longer allow such confusion and suspicion to surround immunisation campaigns.
Nie możemy pozwolić, aby kampaniom szczepień towarzyszyły takie zamieszanie i podejrzenia.
EnglishLast time elections were held there was already the suspicion that the results were rigged.
W czasie ostatnich wyborów były juz podejrzenia, że wyniki zafałszowano.
EnglishThey almost treated you with suspicion rather than welcoming you, which annoyed many people.
Zamiast witać nas z radością, witano nas podejrzliwie, co było irytujące dla wiele osób.
EnglishWhat was once our mother Earth we now regard with suspicion.
Do tego, co niegdyś zwaliśmy naszą Matką Ziemią, dziś podchodzimy podejrzliwie.
EnglishWe cannot avoid the suspicion that in our case it's started to happen.
Nasuwa się przypuszczenie, że proces ten dotyczy też człowieka.
EnglishDiscovering the truth will allow the climate of suspicion to be eliminated.
Odkrywając prawdę pozwolimy na wyjście z kręgu podejrzeń.
EnglishThe need to contact their doctor immediately upon suspicion of pregnancy
lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje
EnglishEvery suspicion that human rights have been violated, by any of the sides, should be checked.
Każde podejrzenie łamania praw człowieka przez którąkolwiek ze stron powinno zostać zweryfikowane.
EnglishFarmers, however, are very sensitive when there is any suspicion that they are being spied upon.
Jednakże rolnicy są bardzo wyczuleni, kiedy jest jakiekolwiek podejrzenie, że będą szpiegowani.
EnglishSuspicion and euro-scepticism will not help us to recover from the international economic crisis.
Podejrzenia i eurosceptycyzm nie pomogą nam wydobyć się z międzynarodowego kryzysu gospodarczego.
EnglishOne hundred and seventy-eight local people have been arrested on suspicion of involvement in the murders.
Aresztowano 173 osoby z tego środowiska pod zarzutem udziału w zbrodni.
EnglishSo far, the Commission has not been able to eliminate this suspicion.
Jak dotąd Komisji nie udało się usunąć tego podejrzenia.
EnglishI have a high attendance record and am therefore above suspicion.
W moim przypadku wskaźnik obecności jest wysoki, w związku z czym jestem poza wszelkim podejrzeniami.
EnglishIt follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
W efekcie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa podchodzi do przedmiotowego sprawozdania z podejrzliwością.
EnglishAnd there is a reason for some suspicion and uncertainly about it.
I są powody do podejrzeń bądź niepewności, co do tego.
EnglishWhat this is is the culture of suspicion that Mr Fava was talking about, suspicion with regard to the state.
To jest właśnie kultura podejrzliwości, o której mówił poseł Fava, podejrzliwości wobec państwa.
EnglishA decision of this kind places all elected Members of the EP under suspicion, which we cannot accept.
Tego rodzaju decyzja rzuca podejrzenie na wszystkich wybranych posłów do PE, czego nie możemy zaakceptować.
EnglishI may be wrong, but the suspicion is there.
Może się mylę, lecz takie podejrzenie jest mimo wszystko uzasadnione.

Synonimy (angielski) dla "suspicion":

suspicion