EN

suspensive {przymiotnik}

volume_up
suspensive
volume_up
zawieszający {przym. m.}

Przykłady użycia - "suspensive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo respond to Mr Tannock, but also to some extent to Mr Cappato, we should not underestimate the value of the suspensive clause where human rights are concerned.
Panu posłowi Tannockowi, ale również w pewnej mierze panu posłowi Cappato chciałbym odpowiedzieć, że nie powinniśmy lekceważyć wartości klauzuli zawieszającej dla obrony praw człowieka.