EN

suspension {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
suspension (też: interruption)
Sanctions would mean suspension or even withdrawal from the register.
Sankcje mogą oznaczać zawieszenie akredytacji lub nawet skreślenie z rejestru.
In our view, these measures could also include the suspension of the agreement.
W naszej opinii środki te obejmują również zawieszenie umowy.
Subject: Schengen evaluations and the possible suspension mechanism
Przedmiot: Ocena i ewentualne zawieszenie układu z Schengen
I move for the suspension of all further action until better times, or for the complete rejection of the Commission's proposal.
Proszę o wstrzymanie dalszych działań do lepszych czasów albo o całkowite odrzucenie wniosku Komisji.
Winding-up, liquidation, insolvency and suspension of payments are in large measure to be governed by national law.
Rozwiązanie Rozwiązanie, likwidacja, niewypłacalność lub wstrzymanie płatności podlegają w większości przypadków odpowiedniemu prawu krajowemu.
It remains unknown if early detection of PML and suspension of TYSABRI therapy may lead to similar stabilisation or improved outcome.
Nie wiadomo nadal, czy wczesne wykrycie PML i wstrzymanie leczenia produktem TYSABRI może prowadzić do podobnej stabilizacji lub poprawy stanu.
suspension (też: sling)
2. Chemia
suspension
Suspension for injection in prefilled syringe Turbid white suspension
Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce Mętna, biała zawiesina.
film-coated tablet oral suspension oral suspension solution for infusion solution for infusion
tabletki powlekane zawiesina zawiesina roztwór do infuzji roztwór do infuzji
film-coated tablets oral suspension oral suspension solution for infusion solution for infusion
tabletki powlekane zawiesina zawiesina roztwór do infuzji roztwór do infuzji

Przykłady użycia - "suspension" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishViani Forte Dosier-Aerosol FCKW-frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
Viani forte Dosier- Aerosol FCKW- frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Basal 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishSuspension for injection Part of a multi-pack of 2 x (5 x 3ml) pre-filled pens.
Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.
EnglishProtaphane 40 IU/ ml suspension for injection in a vial Insulin human (rDNA)
Protaphane 40 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwa w fiolce Insulina ludzka (rDNA)
EnglishProtaphane 100 IU/ ml suspension for injection in a vial Insulin human (rDNA)
Protaphane 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwa w fiolce Insulina ludzka (rDNA)
EnglishOnce withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.
godziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
EnglishHumalog Mix25 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix25 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog BASAL 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog BASAL 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
Englishml of suspension in pre-filled syringe (type I glass) with plunger stoppers (butyl).
0, 5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową).
EnglishInsulatard 40 IU/ ml suspension for injection in a vial Insulin human (rDNA)
Insulatard 40 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwa w fiolce Insulina ludzka (rDNA)
EnglishInsulatard 100 IU/ ml suspension for injection in a vial Insulin human (rDNA)
Insulatard 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwa w fiolce Insulina ludzka (rDNA)
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ ml suspension for injection in a vial
Insulin Human Winthrop Comb 15, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań w fiolce
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a vial
Insulin Human Winthrop Comb 25, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań w fiolce
EnglishInsuman Comb 15 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Comb 25 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Comb 50 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishLiprolog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)

"suspension geometry" - polskie tłumaczenie

suspension geometry
Polish
  • geometria zawieszenia
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.